Görev Tanımları

Dekan Görev Tanımı için tıklayınız. 

Dekan Yardımcısı Görev Tanımı için tıklayınız. 

Fakülte Sekreteri Görev Tanımı için tıklayınız

Öğretim Üyesi Görev Tanımı için tıklayınız. 

Araştırma Görevlisi Görev Tanımı için tıklayınız. 

Bölüm Başkanı Görev Tanımı için tıklayınız. 

Mali İşler Memuru Görev Tanımı için tıklayınız. 

Taşınır Kayıt Yetkilisi Görev Tanımı için tıklayınız.

Taşınır Kontrol Yetkilisi Görev Tanımı için tıklayınız

Özel Kalem Memuru Görev Tanımı için tıklayınız. 

Personel İşleri Memuru Görev Tanımı için tıklayınız.

Öğrenci İşleri Memuru Görev Tanımı için tıklayınız

Öğretim Görevlisi Görev Tanımı için tıklayınız.

Kalite Birim Sorumlusu Görev Tanımı için tıklayınız.

Menüyü Kapat