Dekan Mesajı


 

Kıymetli Öğrenciler,

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi 14.07.2010 tarihinde kurulmuştur. İzmir'in ve Ege Bölgesinin ilk ve tek Orman Fakültesi'dir. Fakültemizde Orman Mühendisliği ve Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümleri aktif olmakla birlikte, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ise Orman Mühendisliği Bölümü öğrenci almaya başlamıştır. Orman Mühendisliği Bölümü’ne yerleşen ilk öğrencilerimiz, YKS puanı ortalamalarına göre Türkiye’deki tüm Orman Fakülteleri içeresinde 3. sırada yer almıştır. Fakültemiz Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü 2 Profesör, 1 Doçent, 4 Dr. Öğretim Üyesi ve 4 Araştırma Görevlisi, Orman Mühendisliği Bölümü 3 Profesör, 2 Doçent, 4 Dr. Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. Fakültemizde Lisansüstü programların zenginleştirilmesi için de çalışmalar yürütülmektedir. Fen Bilimleri Enstitüsü altında Orman Mühendisliği ve Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümleri Yüksek Lisans Programları ile Biyokompozit (Disiplinler arası) Doktora programı eğitim-öğretime devam etmektedir. Orman Mühendisliği Doktora Programı açılması amacıyla Yüksek Öğretim Kurulu’na gerekli başvurular yapılmış ve 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı başında sonuçlanması beklenmektedir. Fakültemiz, öğretim faaliyetleri, araştırma faaliyetleri ve toplumun bilinçlendirilmesi konusunda üzerine düşen sorumlulukları bölgemiz, ülkemiz ve dünya ormancılık sektörü için en üst düzeyde yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Ormancılık sektörüne hem Orman Mühendisliği hem de Orman Endüstrisi Mühendisliği alanlarında donanımlı mühendisler yetiştirmek, kamu ve özel sektörle işbirliklerini arttırmak ve bu işbirlikleri sayesinde faydalı projeler üretmek stratejik amaçlarımız içerisinde öncelikli olarak yer almaktadır.

Fakültemiz, üniversitemizin Çiğli Ana Yerleşkesi'nde bulunmaktadır. Bu da fakültemizde öğretim görmeyi tercih eden öğrencilerimiz için önemli bir avantajdır. İzmir ili ormancılık açısından da önemli bir konuma sahiptir. Odun dışı orman ürünleri ihracatı açısından İzmir ili ve limanı ülkemizin önemli ihracat bölgelerinden biridir. Odun dışı orman ürünleri ihracatının %90'ı İzmir İlinden gerçekleşmektedir. Ege Bölgesi'nin kalbi konumunda olan İzmir’de, Orman Endüstrisi ile ilgili sanayi tesislerinin zenginliği, Orman Bölge Müdürlüğü'nün ve Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü'nün bulunması öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için birer fırsattır. Orman Fakültesi, huzurlu ve güvenli yapısı ile adeta bir aile ortamı sunmaktadır. Kendinizi hiçbir zaman yabancı ve yalnız hissetmeyeceğiniz, hocalarınıza ve idari personele her zaman rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir fakültede öğrenim göreceksiniz. Sizleri de bu ailenin bir parçası olarak görmek istiyoruz. Ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu Orman Mühendisliği ve Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü'nü kazanan öğrencilerden ilk üç'e giren öğrencilerimize aylık 850 TL karşılıksız burs vermektedir.

Sizleri aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.

Sevgilerimle...

Prof. Dr. Süleyman AKBULUT