Dekan Mesajı


 

Kıymetli Öğrenciler,

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi 14.07.2010 tarihinde kurulmuştur. İzmir'in ve Ege Bölgesinin ilk ve tek Orman Fakültesi'dir. Fakültemizde Orman Endüstri Mühendsiliği ve Orman Mühendisliği Bölümleri aktif olmakla birlikte 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ilk kez öğrenci almaya başlamıştır. Bu bölüme yerleşen ilk öğrencilerimiz, YKS puanı ortalamalarına göre Türkiyedeki tüm Orman Fakülteleri içersinde 3. sırada yer almıştır. Orman Mühendisliği Bölümü'nün de 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlaması planlanmakta ve bunun için gerekli çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 2 Profesör, 3 Dr. Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisi ile öğretim ve araştrıma faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütecek kapasiteye sahiptir. Lisansüstü programların zenginleştirilmesi için de çalışmalar yürütülmektedir. Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü yapılanma çalışmalarına yeni başlayabilmiştir. Bölümde 1 Profesör ve 1 Doçent Öğretim Üyesi bulunmaktadır. Öğretim Üyesi kadrosunun en kısa sürede tamamlanması amaçlanmakta ve öğrenci alınması ile ilgili gerekli çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır. Fakültemiz öğretim faaliyetleri, araştırma faaliyetleri ve toplumun bilinçlendirilmesi konusunda üzerine düşen sorumlulukları bölgemiz, ülkemiz ve dünya ormancılık sektörü için en üst düzeyde yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Ormancılık sektörüne hem Orman Endüstri Mühendisliği hem de Orman Mühendisliği alanlarında donanımlı mühendisler yetiştirmek, kamu ve özel sektörle işbirliklerini arttımak ve bu işbirlikleri sayesinde faydalı projeler üretmek önceliklerimizdendir. 

Fakültemiz, üniversitemizin Çiğli Ana Yerleşkesi'nde bulunmaktadır. Bu da fakültemizde öğretim görmeyi terich eden öğrencilerimiz için önemli bir avantajdır. İzmir ili ormancılık açısından da önemli bir konuma sahiptir. Odun dışı orman ürünlerinin ihracatının %90'ı İzmir Bölgesinden gerçekleşmektedir. Ege Bölgesi'nin kalbi konumunda olan bu ilimizde Orman Endüstri ile ilgili sanayi tesislerinin zenginliği, Orman Bölge Müdürlüğü'nün ve Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü'nün bulunması öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için birer fırsattır. Orman Fakültesi, huzurlu yapısı ile adeta bir aile ortamı sunmaktadır. Kendinizi hiçbir zaman yabancı ve yalnız hissetmeyeceğiniz, hocalarınıza ve idari personele her zaman rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir fakültede öğrenim göreceksiniz. Sizleri de bu ailenin bir parçası olarak görmek istiyoruz. Unutmayın, Yüksek Öğretim Kurulu Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü kazanan öğrencilerden ilk üç'e giren öğrencilere aylık 750 TL karşılıksız burs vermektedir. 

Sizleri aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.

Sevgilerimle...

Prof. Dr. Süleyman AKBULUT