Staj İşlemleri

STAJ ÖNCESİ ÖĞRENCİNİN YAPACAĞI ADIMLAR

Öğrenci staja gitmeden önce STAJ BAŞVURU FORMU ve STAJ YERİ ONAY FORMU'nu çıktı alarak doldurulması gereken ilgili kısımları kendisi ve staj yapacağı kurumdaki yetkililere imzalatarak okula getirir.

 

STAJ ESNASINDA VE STAJ BİTİMİNDE ÖĞRENCİNİN YAPACAĞI ADIMLAR

Staja başladıktan sonra öğrenci, STAJ DOSYASI, İŞYERİ DEĞERLEDİRME FORMU ve ÖĞRENCİ STAJ DEĞERLENDİRME FORMU'nun çıktılarını alarak dosyalarını hazırlar.

STAJ DOSYASI içerinde doldurulması gereken alanlar tükenmez kalem ile doldurulur. Staj dosyasının son sayfası çoğaltılarak stajda yapılanlar yazılır.

STAJ DOSYASI'nın içerisinin nasıl doldurulacağı ile ilgili olarak STAJ YÖNERGESİ - MADDE 18 incelenmelidir.

Staj bitiminde İŞYERİ DEĞERLENDİRME FORMU firma yetkilisi tarafından doldurularak kapalı ve mühürlü bir zarf ile öğrenciye teslim edilir.

ÖĞRENCİ STAJ DEĞERLENDİRME formu staj bitiminde öğrenci tarafından doldurularak hazırlanır.

Tüm bu formlar doldurulduktan sonra STAJ DOSYASI spiralli halde olacak şekilde hazırlanır. 

Staj bitiminde öğrenci okula gelirken: spiral kitapcık halindeki STAJ DOSYASINI, kapalı zarf içerisindeki İŞYERİ DEĞERLENDİRME FORMUNU ve kendi el yazısıyla doldurduğu ÖĞRENCİ STAJ DEĞERLENDİRME FORMUNU okula teslim eder. 

Bu evrakları okula teslim etmeye geldiklerinde öğrenciler ilave olarak bir de STAJ DEĞERLENDİRME FORMU'nun çıktısını alarak ilgili kısımları doldururak Staj komisyonuna evraklarını teslim eder. 

 

Menüyü Kapat