Yaz Okulu İşlem Adımları

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Orman Fakültesi bünyesinde Yaz Okulu Açılmayacaktır !!!

 

Farklı Yüksek Öğretim Kurumlarından Yaz Okulunda Ders Almak İsteyen Öğrencilerin İzleyeceği İşlem Adımları

 

1 – Fakültenin web sayfasında bulunan YAZ OKULU DERS KAYIT FORMU doldurulur. 

 

Form doldururken dikkat edilmesi gereken hususlar;

a) Başka bir yükseköğretim kurumundan alınacak dersin ilgili bölüm dersi yerine sayılabilmesi için her iki dersin ders kredisi, AKTS’si ve eğitim dili birbiri ile örtüşmelidir. 

b) Her bir ders için ayrı ayrı YAZ OKULU DERS KAYIT FORMU doldurulmalıdır. 

c) Alınmak istenen dersin Yaz okulunda alınma nedeni açıkça belirtilmelidir. Bu kısımda, neden kendi bölümünde ve döneminde dersi almayıp yaz okulunda başka bir bölümden almak istediği belirtilmelidir. Örneğin; talep edilen dersin bölümde açılmaması nedeniyle, ilgili dönemde kredinin yetmemesi nedeniyle, not yükseltme nedeniyle gibi. 

d) Yerine alınmak istenilen ders kısmında yaz okulunda alınacak dersin bölüm derslerinden hangisinin yerine saydırılmak istendiği yazılır. Daha önce alındı mı kısmına EVET veya HAYIR yazılır. Eğer ders daha önceden alındıysa en son alınan harf notunu yazılır. Devamsızlıktan kalınan ders için DEVAMSIZ olarak yazılır. 

e) Tarih ve imza kısımlarının doldurulması unutulmamalıdır.

 

2 – Yaz okulunda alınacak dersin ders kataloğu ve yaz okulu akademik takvimi çıktı alınarak YAZ OKULU DERS KAYIT FORMU ile birlikte birim öğrenci işlerine teslim edilir. 

 

Not: Ders kataloğu içerisinde ders detayı, haftalık içerikler, değerlendirme sistemi ve AKTS iş yükü gibi detaylar bulunmalıdır. Yaz okulunda ders alınacak yükseköğretim kurumunun yayınlamış olduğu yaz okulu akademik takvimi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Akademik Takvimi ile uyumlu olmalıdır. Örneğin, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde henüz Bahar Dönemi bitmemiş iken başlayan bir yaz okulundan ders alınamaz. 

 

3 – Dersin koordinatörü ve ardından Bölüm İntibak Komisyonu onayı ile Bölüm ve Yönetim Kuruluna öğrencinin Yaz Okulu Ders Kaydı talebi iletilir. 

 

ÖNEMLİ NOT !!!

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (23.06.2015) Tarihli YAZ OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ MADDE 10 gereğince

Farklı yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrenciler,

(1) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu üniversitede alacağı ders açılmadığında; öğrenci bu dersi Üniversite içinde başka bir birimden ya da başka bir Üniversiteden, denkliği ilgili bölüm ve yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi koşuluyla alabilir.

(2) Öğrenci farklı üniversiteden ders alacak olması durumunda; dersin içeriğini, dilini, kredi saatini ve yaz okulu akademik takvimini gösteren resmi belgeyi önceden kendi birimine vermek zorundadır.

(3) Farklı bir birimden ya da farklı bir üniversiteden gönderilen başarı notları, ilgili kurullarca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir.

Menüyü Kapat