Dekan

Prof. Dr. Süleyman Akbulut


 

Özgeçmiş
Prof. Dr. Süleyman Akbulut 1968’de Sındırgı-Balıkesir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Balıkesir’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü’ne 1986 yılında girmeye hak kazandı ve 1990 yılında Bölüm 1.’si olarak mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Orman Entomolojisi ve Koruma Programı’ndaki Yüksek Lisans öğrenimini Ocak-1992’de tamamlayarak Orman Yüksek Mühendisi ünvanını aldı. Mayıs-1993 yılında Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından yeni kurulan üniversitelerin öğretim elemanı ihtiyaçlarını karşılamak için açılan yurtdışına gönderilecek araştırma görevlileri sınavını kazanarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı için doktora öğrenimi görmek üzere Ekim-1993’de ABD’ne gönderildi. Ağustos-1994’te University of Missouri-Columbia’da Entomoloji dalında öğrenimine başladı. Mayıs-1998’de doktora öğrenimini tamamlayarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ndeki görevine başladı. Aralık-1998’de Yrd. Doç. Dr. ünvanını aldı. Nisan-2004’de Doçent ünvanı almaya hak kazanan Süleyman Akbulut, Temmuz-2009’da Profesör kadrosuna atandı. A.İ.B.Ü. ve Düzce Üniversitesi’ndeki görevleri süresince, Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Dekan Yardımcılığı, iki dönem Orman Fakültesi Dekanlığı ve üniversitenin Yönetim Kurulu, Senato, Etik Kurul ve Yetkili Kurulu’nda üye olarak görev yaptı. Mayıs 2019 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak göreve başladı ve 30 Mayıs 2019 tarihinden itibaren YÖK tarafından Dekan olarak görevlendirildi. Prof. Dr. Süleyman Akbulut’un 33’ü uluslararası dergilerde olmak üzere toplam 89'un üzerinde basılmış bilimsel yayını bulunmaktadır. Yeni iki nematod türünü dünya literatürüne kazandırmıştır. Uluslararası bir kitapta bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Dördü TÜBİTAK projesi, 1’i uluslararası proje olmak üzere toplam 14 projede yürütücü ya da araştırmacı olarak görev almıştır. Haziran-Ağustos 2011 tarihleri arasında 3 ay süre ile YÖK bursu ile University of Missouri-Columbia’da çalışmalarda bulunmuştur. 2017 yılında 4 ay süreli olarak (1 Haziran 2017- 1 Ekim 2017 tarihleri arasında) University of Tokyo’dan Visiting Professor bursu kazanmıştır. Uluslararası yayınlarda 700’ün üzerinde atıfı bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.  

 

 

Menüyü Kapat