Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonuçları

10/12/2021 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan Üniversitemiz Orman Fakültesi araştırma görevlisi kadrolarına müracaat eden adayların nihai değerlendirme sonuçlarına aşağıda belirtilen bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Sınavda başarılı olarak atanmaya hak kazanan asıl adayların aşağıda belirtilen evrak ile 15 gün içerisinde

Orman  Fakültesi Ofis 1 İKÇÜ Kampüsü Çiğli/ İZMİR

Adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde başvurmayan aday atanma hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

Bu duyuru tebligat niteliğinde olup ilgililere ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

 

Silvikültür ABD Nihai değerlendirme sonuçları için tıklayınız.


 

ATAMA BELGELERİ:

1- Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınava ilişkin sonuç belgesi)

2- ALES Sonuç Belgesi

3- “Lisans mezuniyet,  Yüksek Lisans mezuniyet ve/veya öğrenci belgesi, Doktora öğrenci belgesi” belgeleri ile eğer ibraz edilmiş ise ilgili alanda öğrenim gördüğüne dair resmi kurum yazısı (Asıl yahut noter veya resmi makamlarca onaylanmış suretleri veyahut da e-devletten alınmış kare kodlu belgeler )

4- Nüfus Cüzdan Sureti

5- Fotoğraf (1 Adet)

6- Herhangi kamu kurumunda çalışmakta olanlardan Hizmet Belgesi (daha önce herhangi bir kamu kuruluşunda çalışıp ayrılmış olanlar da dâhil)

7- Erkek adaylardan Askerlik Durum Belgesi (E-devletten alınan belgeler kabul edilir.)

8- Sağlık Raporu (Heyet Raporu değil görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hakem Hastaneler ve Yetkili Sağlık Kuruluşlarının [Üniversite veya Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler özel hastaneler değil ]Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekimleri tarafından düzenlenmesi kaydıyla)

9- Adli Sicil Belgesi (E-devletten alınan belgeler kabul edilir.)

İlanen duyurulur.

Menüyü Kapat