ARA DÖNEM STAJLARI İLE İLGİLİ

Ara dönem stajları ile ilgili Orman Fakültesi Staj Yönergisi Madde 6 (1)'e göre;

Temel İlkeleri ve Kurallar
MADDE 6 –
(1) Stajı I ve Stajı II süreleri, her biri için 20 iş günüdür. Staj dönemleri, akademik

takvimde belirtilen Bahar Yarıyılı final sınavlarının bitimini takiben başlar ve Güz Yarıyılı başlangıcında sona erer. Yaz okuluna kayıtlı olan bir öğrenci yaz okulu süresince staj yapamaz. Ancak resmi tatil günleri çıktıktan sonra, yaz okulu dönemi ile bahar yarıyılı final sınavları bitiş tarihi veya güz yarıyılı başlangıcı arasındaki zaman aralığından biri tek seferde 20 iş günü staj için yeterli ise staj yapılabilir.

 

Öğrenciler dönem arasında staj yapamazlar !!!

Menüyü Kapat