Hakkında

Orman Fakültesi, 2010 yılında kurulan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin 13 fakültesinden biri olup, Ege Bölgesi’nde bulunan vakıf üniversiteleri dahil tüm üniversiteler içinde kurulduğu tarih itibari ile ilk Orman Fakültesi olma özelliğini taşımaktadır. Orman Fakültesi bünyesinde Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği bölümleri mevcuttur. Bu bölümlerde verilen modern eğitim ve öğretimle, yenilenebilir doğal kaynakların büyük kısmını oluşturan ormanlarımızın bakım ve gençleştirilmesi, çoğaltılması, mümkün olan en üst düzeyde korunarak gelecek nesillere aktarılması, sürdürülebilir ve yenilenebilir orman kökenli hammaddelerin kullanılarak çevre dostu farklı ürünlere (kağıt, lif levha, yonga levha, mobilya, odun plastik kompozitler, biyokompozitler ve biyoenerji v.b.) dönüştürülmesi, çevre ve yaşama alanlarımınız tasarlanması ve yaban hayatı ekolojisinini koruyup varlığını sürdürmesini sağlayan, ulusal ve uluslararası normlara uygun projelendirme, yönetme bilgi ve becerisine sahip, mesleki açıdan yetkin, dinamik, analitik düşünebilen mühendis ve akademisyenler yetiştirilmektir. Meslek sınavlarında rekabet gücü yüksek, yabancı dile hakim, özgüvenli, nitelikli, iş hayatına hazır, girişimci ve yeni teknolojiye uyum sağlayan bireyler yetiştirmek Fakültemizin asıl hedefidir. Ayrıca, bilim ve teknolojiye yön verebilen, çağdaş, farklı disiplinleri özümseyip ortak çalışmaları yürütebilen, ulusal ve uluslararası platformlarda aktif akademisyenler yetiştirmek Orman Fakültesi’nin hedeflerindendir.

 

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 2018-1019 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır, Orman Mühendisliği Bölümü ise 2020-2021 eğitim-öğretim yılında eğitimine başlayabilmek için çalışmalar yapmaktadır. 
Lisansüstü eğitim programlarında ise Orman Endüstri Mühendisliği 2016-2017 yılı itibariyle yüksek lisans programına öğrencilerini kabul etmiştir. Doktora programının açılması için çalışmalar devam etmektedir. Orman Mühendisliği Bölümü ise yakın zaman içerisinde yüksek lisans programını ve sonrasında doktora programını açmayı planlamaktadır.

 

Hızla gelişen ve değişen dünyamızda, sektörel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, seçkin ve saygın bir konuma sahip olmak isteyen aday öğrencileri Fakültemize bekliyoruz. 


Başa Dön