Hakkında

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6005 Sayılı “Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu” ile “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükmünce 10 Fakülte, 3 Enstitü ve 1 Yüksekokul olarak kurulmuştur. Orman Fakültesi, üniversitenin kuruluşunda yer alan 10 fakülteden biri olup, Ege Bölgesinin İLK ve TEK Orman Fakültesidir. Orman Fakültesi bünyesinde Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği bölümleri mevcuttur.

 

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümüne; 2018 yılı itibariyle ilk defa lisans öğrencisi almaya başlamıştır. Orman Endüstri Mühendisliği bölümü lisans programı için 40 adet kontenjan bulunmakta olup Orman Mühendisliği Bölümümde de 2020 yılı itibariyle Lisans, ve yüksek lisans eğitimine başlanarak öğrenci alımı gerçekleşecektir.Orman Mühendisliği bölümü lisans programı için ise 25 adet kontenjan bulunmaktadır.  Her iki bölüm içinde (SAY) Puanıyla alım yapılacak olup  ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere YÖK bursu verilecektir.

 

Tüm anabilim dallarında uzman öğretim üyelerinin bulunduğu Orman Fakültesi, lisans ve lisansüstü düzeyinde uluslararası standartlarda uygulamalı eğitim vererek doğaya ve insana saygılı, mesleki yetkinliğe sahip, mesleki etik değerlerle donatılmış mühendisler yetiştirmek, nitelikli araştırmalar yapmak, orman ve doğal kaynakların faydaları ve önemi hakkında toplumun bilinçlendirilmesini sağlamak misyonunu benimsemiştir. Bu misyondan hareketle Fakültemiz, Türkiye ve Dünyadaki Orman Fakülteleri arasında zirvedekilerden birisi olmak vizyonuyla eğitim ve Ar-Ge sunmayı amaçlamaktadır.

 

 

Menüyü Kapat