Hakkında

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6005 Sayılı “Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu” ile “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükmünce 10 Fakülte, 3 Enstitü ve 1 Yüksekokul olarak kurulmuştur. Orman Fakültesi, üniversitenin kuruluşunda yer alan 10 fakülteden biri olup, Ege Bölgesinin İLK ve TEK Orman Fakültesidir. Orman Fakültesi bünyesinde Orman Mühendisliği ve Orman Endüstrisi Mühendisliği bölümleri mevcuttur.

 

Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümüne; 2018 yılı itibariyle ilk defa lisans öğrencisi almaya başlamıştır. Orman Endüstri Mühendisliği bölümü lisans programı için 30 adet kontenjan bulunmakta olup Orman Mühendisliği Bölümünde de 2020 yılı itibariyle Lisans ve yüksek lisans eğitimine başlanarak öğrenci alımı gerçekleştirilmiştir. Orman Mühendisliği bölümü lisans programı için 25 adet kontenjan bulunmaktadır.  Her iki bölüm içinde (SAY) Puanıyla alım yapılmakta olup  ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere YÖK bursu verilmektedir.

 

Tüm anabilim dallarında uzman öğretim üyelerinin bulunduğu Orman Fakültesi, lisans ve lisansüstü düzeyinde uluslararası standartlarda uygulamalı eğitim vererek doğaya ve insana saygılı, mesleki yetkinliğe sahip, mesleki etik değerlerle donatılmış mühendisler yetiştirmek, nitelikli araştırmalar yapmak, orman ve doğal kaynakların faydaları ve önemi hakkında toplumun bilinçlendirilmesini sağlamak misyonunu benimsemiştir. Bu misyondan hareketle Fakültemiz, Türkiye ve Dünyadaki Orman Fakülteleri arasında zirvedekilerden birisi olmak vizyonuyla eğitim ve Ar-Ge sunmayı amaçlamaktadır.

 

 

Menüyü Kapat