Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Demirci

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Orman Amenajmanı Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
 • Lisansüstü İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
 • Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

Akademik Özgeçmiş


 • DEMİRCİ MEHMET,YEŞİL AHMET,Bettinger Pete,Using Mixed Integer Goal Programming in Final Yield Harvest Planning: A Case Study from the Mediterranean Region of Turkey, Forests, 2020, 11, 744
 • DEMİRCİ MEHMET,Bettinger Pete,Using mixed integer multi-objective goal programming for stand tending block designation: A case study from Turkey, Forest Policy and Economics, 2015, 55, 28 36
 • Bettinger Pete,DEMİRCİ MEHMET,Boston Kevin,Search reversion within s-metaheuristics: impacts illustrated with a forest planning problem, Silva Fennica, 2015, 49
 • Avcı Hanifi,Haliloğlu Mediha,DEMİRCİ MEHMET,Importance of Inter-Sectoral Cooperation in Setting and Achieving Land Degradation Neutrality (LDN) Targets and Opportunities,International Congress on Successful Transformation toward Land Degradation Neutrality (Future Perspective),17.06.2019 19.06.2019, Ankara, TÜRKİYE, 21.06.2019
 • Kırış Rüstem,Koç Mithat,DEMİRCİ MEHMET,Kurak ve Yarı Kurak Alanlarda Sürdürülebilir Orman Yönetimi ve Planlama,Kurak ve Yarı Kurak Alan Yönetimi Çalıştayı,05.12.2011 08.12.2011, TÜRKİYE, 01.01.2012
 • Yurdaer Mustafa,DEMİRCİ MEHMET,Türk Ormancılığında Planlama Sürecinin Gelişimi ile Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı’nın Günümüzdeki Uygulamaları,Orman Amenajmanının Dünü, Bugünü ve Geleceği Çalıştayı,19.04.2010 22.04.2010, TÜRKİYE, 12.12.2010
 • Yurdaer Mustafa,DEMİRCİ MEHMET,Odun Dışı Orman Ürünlerinin Planlamasında Karşılaşılan Sorunlar ve Bu Konuda Yapılabilecekler,Orman Genel Müdürlüğü İkinci Odun Dışı Orman Ürünleri Paneli,21.10.2009 22.10.2009, TÜRKİYE, 12.12.2009
 • DEMİRCİ MEHMET,Bettinger Pete,Merry Krista, Forest Plans of North America, Chapter 45 - San Juan National Forest, Colorado, United States of America, ISBN:978-0-12-799936-4, S:403 411, Academic Press, 2015
 • Bettinger Pete,Merry Krista,DEMİRCİ MEHMET,Klepacka Anna M, Forest Plans of North America, Chapter 46 - Tongass National Forest, Alaska, United States of America, ISBN:978-0-12-799936-4, S:413 421, Academic Press, 2015
 • Karahan F Alptekin,Özbağcı Nuray,DEMİRCİ MEHMET,Anlar H Cihad, Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ISBN:978-605-4610-39-6, Orman Genel Müdürlüğü, 2013
 • Öztürk Sıtkı,Ertürk Tamer,Karademir Ömer,DEMİRCİ MEHMET,Kılıç Kamil,Özbağcı Nuray, Orman Amenajmanının Dünü, Bugünü ve Geleceği Çalıştayı Sonuç Bildirgesi ve Tebliğler, ISBN:978-605-393-061-7, Orman Genel Müdürlüğü, 2010
 • (2019), (Search reversion within s-metaheuristics: impacts illustrated with a forest planning problem)
 • (2019), (Using mixed integer multi-objective goal programming for stand tending block designation: A case study from Turkey)
 • Orman Amenajman Planlamasında Karışık Tamsayılı Amaç Programlamanın Kullanılması: Akören Plan Ünitesi Örneği, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (10.030,00),21.8.2018
 • Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü, Tam Zamanlı, 12.7.2018 - 17.7.2020
 • United Nations Convention to Combat Desertification, Program Yöneticisi, Tam Zamanlı, 11.7.2016 - 10.7.2018
 • University of Georgia, Warnell School of Forestry and Natural Resources, Misafir Araştırmacı, Tam Zamanlı, 17.12.2013 - 16.6.2018
 • Orman Genel Müdürlüğü, Mühendis, Tam Zamanlı, 1.3.2009 - 17.6.2016
 • Orman Genel Müdürlüğü İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Şefi, Tam Zamanlı, 19.12.2006 - 28.2.2009

Araştırma Alanları

 • Ziraat Ve Orman Ve Su Ürnleri Temel Alanı
 • <<Orman Amenajman Planlaması>>
Menüyü Kapat