Prof. Dr. Derya Eşen

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı
 • Silvikültür Anabilim Dalı Başkanı
 • Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL - ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
 • Doktora VİRGİNİA POLYTECHNİC INSTİTUTE OF STATE UNİVERSİTY - ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ
 • Master VİRGİNİA POLYTECHNİC INSTİTUTE OF STATE UNİVERSİTY - ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ
 • Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ - ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Akademik Özgeçmiş


 • Cap Mehmet Can,EŞEN DERYA,Effects of application date and rate of foliar-applied glyphosate on pine seedlings in Turkey, JOURNAL OF FORESTRY RESEARCH, 2018, 29, 583 591
 • Türedi Mustafa,EŞEN DERYA,ÇETİN BİLAL,Seed screening of three pine species for glyphosate sensitivity for forest restoration, PLANT BIOSYSTEMS, 2018, 152, 502 507
 • EŞEN DERYA,ÖZBAYRAM ALİ KEMAL,Effects of Control Release Fertilizer in A Wild Cherry Plantation Fifth Year Results, Journal of Bartın Faculty of Forestry, 2016, 18, 33 38
 • Dağlar Ceren,EŞEN DERYA,ÇETİN BİLAL,Screening for metsulfuron methyl phytotoxicity in seeds of various pine species, Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 2016, 12, 33 38
 • YILDIZ OKTAY,Doğan Aydın,SARGINCI MURAT,EŞEN DERYA,Efteni Sulak Alanının Kurutulmuş Sahalarının Toprağındaki Karbon ve Besin Değişimi, Düzce Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi, 2015, 11, 23 39
 • EŞEN DERYA,SOYSAL GÜNSELİ ERDOĞAN,YILDIZ OKTAY,Regenerating Eastern Beech Fagus orientalis Lipsky with Gaps of Various Sizes in the Western Black Sea Region of Turkey, D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, 2015, 11, 71 82
 • EŞEN DERYA,YILDIZ OKTAY,EDİŞ SEMİH,ESEN ULVİ,ÇETİNTAŞ CENGİZ,Düzce de Glyphosate Yaprak Herbisitinin Genç Yabani Kiraz Prunus avium L Fidanlarına Etkisi, D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, 2012, 8, 50 57
 • EŞEN DERYA,EDİŞ SEMİH,ESEN ULVİ,ÇETİNTAŞ CENGİZ,YILDIZ OKTAY,Early effects of a control release fertilizer on the survival and growth of wild cherry Prunus avium L seedlings in Düzce, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 2012, 14, 77 83
 • EŞEN DERYA,YILDIZ OKTAY,ESEN ULVİ,EDİŞ SEMİH,ÇETİNTAŞ CENGİZ,Effects of cultural treatments seedling type and morphological characteristics on survival and growth of wild cherry seedlings in Turkey, iForest-Biogeosciences and Forestry, 2012, 5, 283 289
 • EŞEN DERYA,YILDIZ OKTAY,KULAÇ ŞEMSETTİN,ÇİÇEK EMRAH,ÇETİNTAŞ CENGİZ,ÇETİN BİLAL,GÜNEŞ ÖZKAN NEVAL,KUTSAL ÇİĞDEM,Early growth performances of various seed sources of black Prunus serotina Erhr and wild cherry Prunus avium L seedlings on low and high elevation sites in the western Black Sea Region of Turkey, AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 2011, 10, 1566 1572
 • YILDIZ OKTAY,EŞEN DERYA,KARAÖZ MUSTAFA ÖMER,SARGINCI MURAT,TOPRAK BÜLENT,SOYSAL YUSUF,Effects of different site preparation methods on soil carbon and nutrient removal from eastern beech regeneration sites in Turkey s Black Sea Region, APPLIED SOIL ECOLOGY, 2010, 45, 49 55
 • YILDIZ OKTAY,EŞEN DERYA,ZEDAKER SHEPARD M,Five year effects of cutting and herbicide treatments on control of Rhododendron flavum Don and macronutrient pools in eastern beech Fagus orientalis Lipsky forests of Turkey, NEW FORESTS, 2010, 40, 175 184
 • YILDIZ OKTAY,EŞEN DERYA,SARGINCI MURAT,IŞIK KANİ,Effects of forest fire on soil nutrients in Turkish pine Pinus brutia Ten ecosystems, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, 2010, 31, 11 13
 • YILDIZ OKTAY,EŞEN DERYA,SARGINCI MURAT,Long term site productivity effects of different rhododendron control methods in eastern beech Fagus orientalis Lipsky ecosystems in the western Black Sea region of Turkey, SOIL USE AND MANAGEMENT, 2009, 25, 28 33
 • EŞEN DERYA,GÜNEŞ ÖZKAN NEVAL,YILDIZ OKTAY,Effects of citric acid presoaking and stratification on germination behavior of Prunus avium L, PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, 2009, 41, 2529 2535
 • YILDIZ OKTAY,EŞEN DERYA,AKBULUT SÜLEYMAN,Effects of different ecological and silvicultural factors on beetle catches in the Turkish fir Abies bornmülleriana Mattf ecosystems, JOURNAL OF PEST SCIENCE, 2007, 80, 145 150
 • YILDIZ OKTAY,SARGINCI MURAT,EŞEN DERYA,JR K CROMACK,Effects of vegetation control on nutrient removal and Fagus orientalis Lipsky regeneration in the western Black Sea Region of Turkey, FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT, 2007, 240, 186 194
 • EŞEN DERYA,YILDIZ OKTAY,SARGINCI MURAT,IŞIK KANİ,Effects of Different Pretreatments on Germination of Prunus serotina Seed Sources, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, 2007, 28, 99 104
 • YILDIZ OKTAY,EŞEN DERYA,Effects of Different Rhododendron Control Methods in Eastern Beech Fagus orientalis Lipsky Ecosystems in the Western Black Sea Region of Turkey, ANNALS OF APPLIED BIOLOGY, 2006, 149, 235 242
 • YILDIZ OKTAY,EŞEN DERYA,AKSOY NECMİ,SARGINCI MURAT,GÜNEŞ ÖZKAN NEVAL,Bitki Toplumlarının Oluşumunda Rekabet, A.İ.B.Ü. Ormancılık Dergisi, 2006, 1, 1 10
 • YILDIZ OKTAY,EŞEN DERYA,SARGINCI MURAT,Forestland Clearing and Its Effects on Soil Macro Nutrients in Northern Black Sea Region of Turkey, Journal of Balkan Ecology, 2006, 9, 175 182
 • EŞEN DERYA,YILDIZ OKTAY,Doğaya Yakın Ormancılık ve Doğu Kayını Fagus orientalis Lipsky, A.İ.B.Ü. Ormancılık Dergisi, 2006, 1, 130 139
 • EŞEN DERYA,YILDIZ OKTAY,GÜNEŞ ÖZKAN NEVAL,SARGINCI MURAT,Early susceptibility of hardwood tree seedlings to different post emergent herbicides, Journal of Balkan Ecology, 2006, 9, 161 166
 • EŞEN DERYA,NILSEN ERIC T,Effects of shade in understory on leaf characteristics of purple flowered rhododendron Rhododendron ponticum L in western Black Sea Region of Turkey, Journal of Balkan Ecology, 2006, 9, 305 313
 • EŞEN DERYA,YILDIZ OKTAY,ÇİÇEK EMRAH,Kulaç Şemsettin,KUTSAL ÇİĞDEM,Effects of Different Pretreatments on the Germination of Different Wild Cherry Prunus avium L Seed Sources, PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, 2006, 38, 735 744
 • EŞEN DERYA,YILDIZ OKTAY,KULAÇ ŞEMSETTİN,SARGINCI MURAT,Controlling Rhododendron spp in Turkish Black Sea Region, FORESTRY, 2006, 79, 177 184
 • YILDIZ OKTAY,EŞEN DERYA,SARGINCI MURAT,Ekoloji ve Çevreci Hareketin Doğuşu ve Gelişimi, ORMAN VE AV, 2005, 2, 10 15
 • ÇİÇEK EMRAH,Çiçek N,EŞEN DERYA,Sıcaklık ve Kanat Çıkarmanın Hercai Karaağaç Ulmus laevis Pall Tohumlarının Çimlenmesine Etkisi, A.İ.B.Ü. Ormancılık Dergisi, 2005, 1, 13 20
 • YILDIZ OKTAY,EŞEN DERYA,SARGINCI MURAT,UZ SEYFETTİN,Farklı Ceviz Çeşitlerinin Düzce Ovasında Denenmesi, A.İ.B.Ü. Ormancılık Dergisi, 2005, 1, 65 78
 • EŞEN DERYA,YILDIZ OKTAY,SARGINCI MURAT,GÜNEŞ ÖZKAN NEVAL,Ormancılıkta Zararlı Ot İlaçlarının Kullanımı ve Riskleri, A.İ.B.Ü. Ormancılık Dergisi, 2005, 1, 51 58
 • EŞEN DERYA,YILDIZ OKTAY,KULAÇ ŞEMSETTİN,SARGINCI MURAT,Türkiye Ormanlarının İhmal Edilen Değerli Yapraklı Türü Yabani Kiraz, TBMMO Orman Mühendisleri Odası Dergisi, 2005, 4, 18 22
 • EŞEN DERYA,ZEDAKER SHEPARD M,Control of Rhododendron Rhododendron ponticum L and R flavum Don in the Eastern Beech Fagus orientalis Lipsky Forests of Turkey, NEW FORESTS, 2004, 27, 69 79
 • YILDIZ OKTAY,EŞEN DERYA,SARGINCI MURAT,Orman Yangınlarının Besin Elementleri ve Ekosistem Verimliliğine Etkileri, TABİAT VE İNSAN, 2004, 3, 56 63
 • YILDIZ OKTAY,EŞEN DERYA,SARGINCI MURAT,Akdeniz Tipi İklim Bölgelerinde Bitki Kompozisyonun Oluşumuna Tarihsel Evrim ve Tahribin Etkileri, TBMMO Orman Mühendisleri Odası Dergisi, 2004, 41, 20 21
 • EŞEN DERYA,Zedaker Shepard M,Kirwan J L,Mou Pu,Soil and Site Factors Influencing Purple flowered Rhododendron Rhododendron ponticum L and Eastern Beech Fagus orientalis Lipsky Forests in Turkey, FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT, 2004, 203, 229 240
 • EŞEN DERYA,ZEDAKER SHEPARD M,SEILER JOHN R,MOU PAUL,Growth Responses of Six Seed Sources of Pinus brutia Ten Turkish Red Pine to Herbaceous Weed Competition, NEW FORESTS, 2003, 25, 1 10
 • EŞEN DERYA,YILDIZ OKTAY,Otsu Ve Odunsu Diri Örtü Mücadelesinin Meşcerelerin Gençleştirilmesi Ve Büyümesine Etkileri, TBMMO Orman Mühendisleri Odası Dergisi, 2000, 37, 28 32
 • EŞEN DERYA,DÜNYA VE TÜRK ORMANCILIĞI ÖLÇEĞİNDE HIZLI HERBİSİT TARAMA TESTLERİNİN KULLANIMI,INES 2018 - International Academic Research Congress,30.10.2018 03.11.2018, Alanya, TÜRKİYE, 03.12.2018
 • Bakan Oğuzhan,EŞEN DERYA,KARAÇAM, SAHİLÇAMI, KIZILÇAM VE SARIÇAM TOHUMLARININÇİMLENDİRİLMESİNDE MANTAR ENFEKSİYONU İLE MÜCADELE,INES 2018 – International Academic Research Congress,30.10.2018 03.11.2018, 03.12.2018
 • Bakan Oğuzhan,EŞEN DERYA,ÇETİN BİLAL,HIZLI TOHUM TARAMA TESTİYLE BAZI ÇAM TÜRLERİNİN CLOPYRALID HERBİSİTİNE HASSASİYETİ,INES 2018 – International Academic Research Congress,30.10.2018 03.11.2018, 03.12.2018
 • YILDIZ OKTAY,ÇETİN BİLAL,EŞEN DERYA,Gürsoy İsmail,Sert Ramazan,İÇ ANADOLU’NUN KARASAL EKOSİSTEMLERİNDEKİ AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINDA KIZILÇAM (P. BRUTİA TEN) BİR SEÇENEK OLABİLİRMİ?,4. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi,18.10.2018 19.10.2018, 10.12.2018
 • YILDIZ OKTAY,EŞEN DERYA,SARGINCI MURAT,TOPRAK BÜLENT,Eastern Beech (Fagus orientalis) Natural Regeneration and Forest Diversity,The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity,05.07.2017 08.07.2017, Minsk, BEYAZ RUSYA (BELARUS), 08.07.2017
 • Cakıcıer Nevzat,YILDIZ OKTAY,EŞEN DERYA,ÖZDEMİR HASAN,ODUN İTHALATI VE YEREL EKOSISTEMLERE OLASI RISKLERI,International Science and Technology Conference,16.08.2017 18.08.2017, 18.08.2017
 • EŞEN DERYA,Forest Certification in the Turkish Forestry: An Assesment,The 3rd International Symposium on Euroasian Biodiversity,05.07.2017 08.07.2017, 08.07.2017
 • Türedi Mustafa,EŞEN DERYA,ÇETİN BİLAL,Effects of Glyphosate Rates on Seed Germination of Different Pine Species in Turkey,5th International Conference on Chemical, Agricultural and Biological Sciences (CABS-2017,25.05.2017 26.05.2017, 26.05.2017
 • EŞEN DERYA,YILDIZ OKTAY,Forest Restoration in the Mediterranean Region of Turkey,IUFRO Sustainable restoration of Mediterranean forests: analysis and perspective within the context of green economy development under global changes,19.04.2017 21.04.2017, 21.04.2017
 • EŞEN DERYA,Dikici Vedat,Socio-economic Practices in Turkish Forests: A case for Muğla Regional Forestry Directorate, Turkey,The 3rd International Symposium on Euroasian Biodiversity,05.07.2017 08.07.2017, 08.07.2017
 • EŞEN DERYA,Urban Forests Creating Values for Urban Areas,1. International Urban Environment and Health Congress,11.05.2016 15.05.2016, 11.05.2016
 • EŞEN DERYA,Tree Risk Assessment and Management in Urban Areas,1. International Urban Environment and Health Congress,11.05.2016 15.05.2016, Mağosa, KKTC, 11.05.2016
 • EŞEN DERYA,Chemical Silviculture in the Mesic Forests of Black Sea Region of Turkey,9. Annual International Symposium on Agricultural Research,11.07.2016 14.07.2016, Atina, YUNANİSTAN, 27.07.2016
 • EŞEN DERYA,ÖZBAYRAM ALİ KEMAL,Effects of Control Release Fertilizer in a Wild Cherry Plantation Fifth Year Results,International Forestry Symposium,07.12.2016 10.12.2016, Kastamonu, TÜRKİYE, 07.12.2016
 • EŞEN DERYA,Potential of Wild Service Tree Sorbus torminalis L Crantz for Turkish Forestry,International Forestry Symposium,07.12.2016 10.12.2016, Kastamonu, TÜRKİYE, 07.12.2016
 • EŞEN DERYA,Chemical Silviculture for Wildlife Management in Forestry,International Forestry Symposium,07.12.2016 10.12.2016, Kastamonu, TÜRKİYE, 07.12.2016
 • Dağlar Ceren,EŞEN DERYA,ÇETİN BİLAL,Seed Screening of Various Pine Species for Methsulfuron Methyl Phytotoxicity,2nd International Conference on Science, Ecology and Technology 2016 (ICONSETE 2016),14.10.2016 16.10.2016, Barcelona, İSPANYA, 14.10.2016
 • ÖZBAYRAM ALİ KEMAL,ÇİÇEK EMRAH,EŞEN DERYA,YILMAZ FARUK,Effects of Different Thinning Intensity in Beech Forests in Düzce,10th IUFRO Beech Symposium,01.09.2015 06.09.2015, KASTAMONU, TÜRKİYE, 28.08.2015
 • EŞEN DERYA,CAP MEHMET C,Early effects of application date and various weed control treatments on young conifer seedlings and herbaceous weeds in a nursery in Turkey,XXXVI CIOSTA & CIGR Section V Conference: Environmentally Friendly Agriculture and Forestry for Future Generations,26.05.2015 28.05.2015, ST PETERSBURG, RUSYA FEDERASYONU, 26.05.2015
 • EŞEN DERYA,YILDIZ OKTAY,15 Yr Experience on the Management and Control of Rhodendron ponticum L in Turkey,Int. Conf. Applied Ecology: Problems, Innovations,07.05.2015 10.05.2015, TİFLİS/BATUM, GÜRCİSTAN, 07.05.2015
 • ÇETİN BİLAL,ÇİÇEK EMRAH,EŞEN DERYA,KULAÇ ŞEMSETTİN,ÖZBAYRAM ALİ KEMAL,Some of the Seed Characteristics of Comon Box uxus sempervirens Growth in Different Provenances of Turkey Int Conf Applied Ecology Problems Innovations,Int. Conf. Applied Ecology: Problems, Innovations,07.05.2015 10.05.2015, TİFLİS/BATUM, GÜRCİSTAN, 07.05.2015
 • EŞEN DERYA,YILDIZ OKTAY,Değerli Yapraklı Orman Ağaçlarının Önemi ve Yetiştirilmesi,Ekoloji 2011,05.05.2011 07.05.2011, Düzce, TÜRKİYE, 05.05.2011
 • EŞEN DERYA,YILDIZ OKTAY,KULAÇ ŞEMSETTİN,ESEN ULVİ,EDİŞ SEMİH,ÇETİNTAŞ CENGİZ,Değerli Yapraklı Bir Tür Yabani Kirazın Cerasus avium L Moench Ekolojisi ve Silvikültürü,Ekoloji 2011,05.05.2011 07.05.2011, Düzce, TÜRKİYE, 05.05.2011
 • EŞEN DERYA,YILDIZ OKTAY,GÜNEŞ ÖZKAN NEVAL,TOPRAK BÜLENT,Sitrik Asitle Ön Islatma ve Katlamanın Cerasus avium L Moench Tohum Çimlenmesine Etkisi,Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi,20.10.2008 23.10.2008, GİRNE, KKTC, 20.10.2008
 • YILDIZ OKTAY,EŞEN DERYA,GÜLTEKİN YAŞAR SELMAN,SARGINCI MURAT,GÜLER MEFKÜRE,Batı Karadeniz kayın ekosistemlerinde saha hazırlama yöntemlerinin uzun vadede verimliliğe etkisi,18. Ulusal Biyoloji Kongresi,26.06.2006 30.06.2006, AYDIN, TÜRKİYE, 26.06.2006
 • YILDIZ OKTAY,EŞEN DERYA,SARGINCI MURAT,AKSOY NECMİ,GÜNEŞ ÖZKAN NEVAL,YILMAZ FARUK,Karadeniz orman ekosistemlerinde ormangülü Rhododendron ponticum L diri örtüsü ve rekabeti,18. Ulusal Biyoloji Kongresi,26.06.2006 30.06.2006, AYDIN, TÜRKİYE, 26.06.2006
 • YILDIZ OKTAY,SARGINCI MURAT,EŞEN DERYA,GÜLER MEFKÜRE,Batı Karadeniz kayın Fagus orientalis Lipsky ormangülü kontrolünün doğal gençleşmeye etkisi,18. Ulusal Biyoloji Kongresi,26.06.2006 30.06.2006, AYDIN, TÜRKİYE, 26.06.2006
 • EŞEN DERYA,GÜNEŞ ÖZKAN NEVAL,YILDIZ OKTAY,ÇİÇEK EMRAH,SARGINCI MURAT,Ekolojik ve ekonomik değeri yüksek yabani kirazın vejetatif üretimi,18. Ulusal Biyoloji Kongresi,26.06.2006 30.06.2006, AYDIN, TÜRKİYE, 26.06.2006
 • EŞEN DERYA,GÜNEŞ ÖZKAN NEVAL,YILDIZ OKTAY,ÇİÇEK EMRAH,SARGINCI MURAT,GÜLER MEFKÜRE,Yaprak herbisitlerinin orman ağacı fidanları üzerindeki kısa dönemli etkisi,18. Ulusal Biyoloji Kongresi,26.06.2006 30.06.2006, AYDIN, TÜRKİYE, 26.06.2006
 • EŞEN DERYA,GÜNEŞ ÖZKAN NEVAL,YILDIZ OKTAY,ÇİÇEK EMRAH,SARGINCI MURAT,Ekolojik ve ekonomik değeri yüksek yabani kirazın generatif üretimi,18. Ulusal Biyoloji Kongresi,26.06.2006 30.06.2006, AYDIN, TÜRKİYE, 26.06.2006
 • EŞEN DERYA,YILDIZ OKTAY,KULAÇ ŞEMSETTİN,SARGINCI MURAT,GÜLER MEFKÜRE,Early herbaceous weed control in a forest nursery in the western Black Sea Region of Turkey with combinations of surfactant added modern herbicides,X. European Ecology Congress,26.06.2006 30.06.2006, AYDIN, TÜRKİYE, 08.11.2005
 • EŞEN DERYA,JACKSON MERAL L,ZEDAKER SHEPARD M,Herbicide foliar uptake and translocation in great rhododendron Rhododendron maximum L,4th International Conference on Forest Vegetation Management Conference,17.06.2003 21.06.2003, NANCY, FRANSA, 17.06.2003
 • EŞEN DERYA,ZEDAKER SHEPARD M,Control of rhododendron Rhododendron ponticum L and R flavum Don invading the eastern beech Fagus orientalis Lipsky ecosystem in the Black Sea Region of Turkey,4th International Conference on Forest Vegetation Management Conference,17.06.2003 21.06.2003, NANCY, FRANSA, 17.06.2003
 • EŞEN DERYA,YILDIZ OKTAY,KULAÇ ŞEMSETTİN,Growth Variation among Pinus brutia Seed Sources with Respect to Environmental Factors,IUFRO Meeting: Management of Fast Growing Plantations,13.09.2002 15.09.2002, İZMİT, TÜRKİYE, 13.09.2002
 • EŞEN DERYA,ZEDAKER SHEPARD M,Surfactants affect foliar uptake and translocation of triclopyr and imazapyr in rhododendron,4th International Conference on Forest Vegetation Management Conference,25.01.1999 27.01.1999, GREENSBORO, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 25.01.1999
 • EŞEN DERYA,SEILER JOHN R,ZEDAKER SHEPARD M,Growth responses of nine Turkish red pine Pinus brutia Ten provenances to herbaceous competition,4th International Conference on Forest Vegetation Management Conference,25.01.1999 27.01.1999, HOUSTON, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 25.01.1999
 • EŞEN DERYA,ERDOĞAN GÜNSELİ,Effect of Gap Size on Natural and Artificial Prunus avium Tree Regeneration in a Beech Dominated Mixed Forest in Northern Turkey,Int. Conf. on Valuable Broadleaved Tree Species,06.08.2008 08.08.2008, FREIBURG, ALMANYA
 • EŞEN DERYA,YILDIZ OKTAY,KABTAN ASLIHAN,Citric Acid and Water Presoaking Enhance Seed Germination of Scots Pinus sylvestris L and Anatolian Black Pine Pinus nigra Arnold var pallasiana,Int.. Conference on Environment: Survival and Sustainability,19.02.2008 24.02.2008, GİRNE, KKTC
 • KULAÇ ŞEMSETTİN,TURNA İBRAHİM,GÜNEY DENİZ,EŞEN DERYA,Yabani kirazın Prunus avium L tohum ve çimlenme özellikleri üzerine bir araştırma,1. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu,01.11.2006 04.11.2006, TRABZON, TÜRKİYE
 • EŞEN DERYA,YILDIZ OKTAY,KULAÇ ŞEMSETTİN,Doğu Ladini Sahaları Diri Örtü Mücadelesinde Yeni Bir Yaklaşım,K.T.Ü. Orman Fakültesi Ladin Sempozyumu,20.10.2005 22.10.2005, TRABZON, TÜRKİYE
 • EŞEN DERYA,ZEDAKER SHEPARD M,KIRWAN JEFFREY L,MOU PAUL,Effects of Soil and Site Factors on Purple flowered Rhododendron Rhododendron ponticum L and Eastern Beech Fagus orientalis Lipsky Forests in the Black Sea Region of Turkey,7th Regional Biodiversity Conference and International Conference on the Ecology and Management of Rhododendron ponticum; invasive alien or neglected native?,03.06.2004 05.06.2004, SHEFFIELD, İNGİLTERE
 • EŞEN DERYA,KULAÇ ŞEMSETTİN,YILDIZ OKTAY,Foliar Triclopyr Ester and Imazapyr Still Control Purple Flowered Rhododendron Rhododendron ponticum L at Lower Rates in the Blacks Sea Region of Turkey,7th Regional Biodiversity Conference and International Conference on the Ecology and Management of Rhododendron ponticum; invasive alien or neglected native?,03.06.2004 05.06.2004, SHEFFIELD, İNGİLTERE
 • YILDIZ OKTAY,EŞEN DERYA,Impact of Different Harvesting and Site Preparation Methods on Soil Compaction and Nitrogen Mineralization in a Loblolly Pine Pinus teada L Plantation,IUFRO Meeting: Management of Fast Growing Plantations,13.09.2002 15.09.2002, İZMİT
 • EŞEN DERYA,Recent Issues in Forestry: The case of Turkey,5th International Conference on Chemical, Agricultural and Biological Sciences (CABS-2017),25.05.2017 26.05.2017
 • EŞEN DERYA,KAZANCI GÜLSERAP NİLGÜN, Ekolojinin Temel İlkeleri, Bölge Düzeyinde Ekoloji: Dünyadaki Önemli Ekosistem Tipleri ve Biyomlar, ISBN:978-9944-341-74-5, S:432 458, Palme Yayıncılık, Ankara, 2008
 • EŞEN DERYA,NILSEN ERIC T,YILDIZ OKTAY, Floriculture Ornamental and Plant Biotechnology Advances and Topical Issues 1st Edition Volume III, Ecology, Competitive Advantages, and Integrated Control of Rhododendron: An old Ornamental yet Emerging Invasive Weed Around the Globe, ISBN:978-4-903313-06-1, S:407 430, Global Science Books, London, UK, 2006
 • EŞEN DERYA,JACKSON MERAL L,ZEDAKER SHEPARD M, Floriculture Ornamental and Plant Biotechnology Advances and Topical Issues 1st Edition Volume III, Foliar Absorption and Translocation of Herbicides with Different Surfactants in Rhododendron maximum L., ISBN:978-4-903313-06-1, S:422 430, Global Science Books, London, UK, 2006
 • EŞEN DERYA, Bitki Biyolojisi, Tropikal Yağmur Ormanları, ISBN:975-8624-90-3, S:472 485, Palme Yayınevi, 2004
 • EŞEN DERYA, Bitki Biyolojisi, Ilıman Bölge Geniş Yapraklı Ormanları ve Şaparal (Maki) Bitki Örtüsü, ISBN:975-8624-90-3, S:456 471, Palme Yayınevi, 2004
 • (2019), (Soil and site factors influencing purple flowered rhododendron Rhododendron ponticum L and eastern beech forests Fagus orientalis Lipsky in Turkey)
 • (2019), (Ormancılıkta Zararlı Ot İlaçlarının Kullanımı ve Riskleri)
 • (2019), (Effects of citric acid presoaking and stratification on germination behavior of Prunus avium L)
 • (2019), (Effects of Different Pretreatments on the Germination of Different Wild Cherry Prunus avium L Seed Sources)
 • (2019), (Effects of different site preparation methods on soil carbon and nutrient removal from eastern beech regeneration sites in Turkey s Black Sea Region)
 • (2019), (Effects of application date and rate of foliar-applied glyphosate on pine seedlings in Turkey)
 • (2019), (Effects of forest fire on soil nutrients in Turkish pine Pinus brutia Ten ecosystems)
 • (2019), (Regenerating Eastern Beech Fagus orientalis Lipsky with Gaps of Various Sizes in the Western Black Sea Region of Turkey)
 • (2019), (Soil and Site Factors Influencing Purple flowered Rhododendron Rhododendron ponticum L and Eastern Beech Fagus orientalis Lipsky Forests in Turkey)
 • (2019), (Effects of different ecological and silvicultural factors on beetle catches in the Turkish fir Abies bornmülleriana Mattf ecosystems)
 • (2019), (Floriculture Ornamental and Plant Biotechnology Advances and Topical Issues 1st Edition Volume III)
 • (2019), (Control of Rhododendron Rhododendron ponticum L and R flavum Don in the Eastern Beech Fagus orientalis Lipsky Forests of Turkey)
 • (2019), (Effects of cultural treatments seedling type and morphological characteristics on survival and growth of wild cherry seedlings in Turkey)
 • (2019), (Otsu Ve Odunsu Diri Örtü Mücadelesinin Meşcerelerin Gençleştirilmesi Ve Büyümesine Etkileri)
 • (2019), (Effects of Different Pretreatments on Germination of Prunus serotina Seed Sources)
 • (2019), (Some of the Seed Characteristics of Comon Box uxus sempervirens Growth in Different Provenances of Turkey Int Conf Applied Ecology Problems Innovations)
 • Farklı Glyhosate Herbisiti Doz UygulamalarınınBazı Çam Türlerinin Tohum Çimlenmesine Etkisi, Yürütücü, BAP-2016.02.02.399, BAP, Yürütücü, (4380),22.6.2017
 • Farklı Dozlarda Uygulanan Methsulfuron Methyl Herbisitinin Çam Tohum Çimlenmesine Etkisi, Yürütücü, BAP-2016.02.02.400, BAP, Yürütücü, (4550),27.12.2016
 • Farklı Doz Ve Dönemlerde Uygulanan Glyposate Herbisitinin Farklı Çam Türlerinin Fidanlarına Ve Diri Örtüye Etkisi Düzce Üniversitesi, Yürütücü, BAP-2015.02.02.303, BAP, Yürütücü, (4959),17.11.2016
 • Tuz Gölü-Konya Havzasında Bulunan Ağaçlandırma Sahalarında Ağaç Türlerinin Başarı Oranları ile Toprak Özelliklerinde Meydana Gelen Değişimin Belirlenmesi, Araştırmacı, 118O091, TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı
 • Batı Karadeniz Göknar Ormanlarında Farklı Ekolojik ve Silvikültürel Faktörlerin Böcek Popülasyonu Üzerindeki Etkisi, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (2500)
 • Karadeniz Bölgesi Kayın Ekosisteminde Uygulanan Farklı Diri Örtü Rhododendron spp Mücadele Yöntemlerinin Beşinci Yılında Çeşitli Yetişme Ortamı Faktörleri, Araştırmacı, TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı, (25000)
 • Batı Karadeniz Bölgesi nin Farklı Yetişme Ortamlarına Uyum Sağlayabilen Değişik Yerli ve Yabancı Kiraz Tür ve Orijinlerinin Seçimi, Yürütücü, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü, (25000)
 • Aralama Gübreleme ve Diri Örtü Mücadelesinin Karaçam ve Sahil Çamı Büyümesi Üzerindeki Etkisi, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (16336)
 • Yabani Prunus avium ve Kara Kiraz P serotina Ağaç Türlerinin Farklı Tohum Orijinlerinin Tohum ve Çelikle Üretim Tekniği, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (25586)
 • Alternatif Ürün Olarak Cevizin Kullanilmasi ve Seçilen Fidan Çeşitlerinin Tutma Büyüme ve Ürün Verme Başarilarinin Ekolojik ve Kültürel Tedbirlerle Etkileşimi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (26000)
 • Kayın Fagus orientalis Lipsky Gençleştirme Alanlarında Farklı Saha Hazırlama Yöntemlerinin Uzun Vadede Toprak Verimliliğine Etkisi, Araştırmacı, Araştırma Projesi, Araştırmacı, (80000)
 • Ekolojik ve Ekonomik Odun Bakımdan Değerli Doğal Yapraklı Bir Türümüz Olan Yabani Kirazın Prunus avium L Yetiştirilmesi, Yürütücü, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü, (352300)
 • Arazi Hazırlığı ve Kültür Bakım Yöntemlerinin Sahil Çamı Pinus pinaster Ait Ağaçlandırma Başarısına Etkileri , Proje Danışmanı, Araştırma Projesi, Proje Danışmanı, (55000)
 • Bolu Yöresinde Yabani Kiraz Prunus avium L ın Yetişme Muhiti ve Silvikültürel Özellikleri, Proje Danışmanı, Araştırma Projesi, Proje Danışmanı, (33600)
 • Bolu da Kontrollü Salımlı Bir Gübrenin Ekolojik ve Ekonomik Değeri Yüksek Olan Yabani Kiraz Prunus avium L Fidanlarının Büyümesi Üzerindeki Etkisi, Proje Danışmanı, 8.1209/2014-2020, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Proje Danışmanı, (42200)
 • Forestry
 • New Forests
 • Horticulture Science
 • İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi
 • Turkish Journal of Agriculture and Forestry
 • Turjish Journal of Botany
 • Biodicon
 • Kastamonu University Journal of Forestry Faculty
 • Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi
 • Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, Editör,
 • Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, Editör,
 • Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, Editör,
 • Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, Editör,
 • Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi, Editör kurulu üyeliği,
 • Clopyralıd herbisitinin anadolu karaçamı (Pinus nigra J.F. Arnold), sarıçam (Pinus sylvestris L.), sahilçamı (Pinus pinaster Aiton) ve kızılçam (Pinus brutia Ten.) tohum çimlenmesine fitotoksik etkisi, OĞUZHAN BAKAN, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Bolu yöresinde yabani kirazın (Prunus avium L.) yetişme ortamı ve silvikültürel özellikleri, HANİFE ÜLKÜ YURDABAK, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Farklı doz ve tarihlerde uygulanan glyphosate herbisitinin karaçam (Pinus nigra J. F. Arnold.), sarıçam (Pinus sylvestris Line.) ve sahilçamı (Pinus pinaster Aiton.) fidanlarına etkisi, MEHMET CAN CAP, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Farklı dozlarda uygulanan metsulfuron methyl herbisitinin bazı çam türlerinin tohum çimlenmesine etkisi, CEREN DAĞLAR, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Batı Karadeniz bölgesinde karışık yapraklı ormanlarda açılan farklı büyüklüklerdeki boşluklarda doğal gençleştirme ve yabani kiraz (Cerasus avium (L.) Moench) dikimi, GÜNSELİ ERDOĞAN, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Katlama metotları ve orijinin yabani kiraz (Prunus avium L.) tohumunun çimlenmesine etkileri, ÇİĞDEM KUTSAL, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Karadeniz bölgesi kayın ekosisteminde uygulanan farklı diri örtü (Rhododendron spp.) mücadele yöntemlerinin beşinci yılında toprak altı ve toprak üstü yetişme ortamı faktörleri üzerine etkileri, ŞEMSETTİN KULAÇ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer, Tamamlanmış
 • Bilimsel Yayınları Teşvik,2010
 • Esere En Fazla Atıf Alma 2. Ödülü,2010
 • Bilimsel Yayınları Teşvik,2010
 • Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülü (Mansiyon),2009
 • Bilimsel Yayınları Teşvik,2009
 • Bilimsel Yayınları Teşvik,2008
 • Bilimsel Yayınları Teşvik,2006
 • Bilimsel Yayınları Teşvik,2006
 • Bilimsel Yayınları Teşvik,2006
 • Bilimsel Yayınları Teşvik,2005
 • Bilimsel Yayınları Teşvik,2005
 • Bilimsel Yayınları Teşvik,2004
 • Bilimsel Yayınları Teşvik,2004
 • Bilimsel Yayınları Teşvik,2003
 • 2nd place award for outstanding paper ,1999
 • Orman Genel Müdürlüğü, Teknik Personel, Tam Zamanlı, 1.1.1992 - 1.1.1993
 • Silvikültür ABD Başkanı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi, 31.1.2020
Menüyü Kapat