Dr. Öğr. Üyesi Bülent Toprak

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doktora DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ABD
 • Master DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FBE - ORMAN MÜH AD
 • Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-ORMAN FAKÜLTESİ - ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

Akademik Özgeçmiş


 • TORUN HÜLYA,TOPRAK BÜLENT,Arbuscular Mycorrhizal Fungi and K-Humate Combined as Biostimulants: Changes in Antioxidant Defense System and Radical Scavenging Capacity in Elaeagnus angustifolia, Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 2020
 • TOPRAK BÜLENT,Kuraklık Stresindeki Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Fidanlarının Yaprak Su Potansiyeline Mikorizanın Etkisi, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2020, 8, 462 470
 • TOPRAK BÜLENT,Early growth performance of mycorrhizae inoculated Taurus Cedar (Cedrus libani A. Rich.) seedlings in a nursery experiment conducted in inland part of Turkey, JOURNAL OF PLANT NUTRITION, 2019, 1 11
 • YILDIZ OKTAY,ÇETİN BİLAL,SARGINCI MURAT,TOPRAK BÜLENT,Gürsoy İsmail,Altınay BURAK,Arslan HİLAL,Mua CALİSTUS,Ayyüce FATMA,Mutlu ÖZGÜL,Dönmez ABDULLAH HÜSEYİN,Kokaş YASİN,Yapar AHMET,Güner DİLEK,Şahin UĞUR,İç Anadolu’da Ağaçlandırma Çalışmaları, Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 2018, 14, 1 20
 • TOPRAK BÜLENT,YILDIZ OKTAY,SARGINCI MURAT,Güner Şükrü Teoman,PEKŞEN AYSUN,ALTUNDAĞ ÇAKIR ERNAZ,Farklı Mikorizal İşlem Uygulanan Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.) Fidanlarının Morfolojik Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 2018, 14, 30 44
 • YILDIZ OKTAY,ALTUNDAĞ ÇAKIR ERNAZ,ÇETİN BİLAL,GÜNER ŞÜKRÜ TEOMAN,SARGINCI MURAT,TOPRAK BÜLENT,Experimental arid land afforestation in Central Anatolia,Turkey, Environmental Monitoring and Assessment, 2018, 190, 1 17
 • TOPRAK BÜLENT,SOTI PUSHPA,JOVEL ERICK,LUIS ALVERADO,JAYACHANDRAN KRISH,Mycorrhizal fungi status in organic farms of south Florida, Mycosphere, 2017, 8, 951 958
 • YILDIZ OKTAY,ALTUNDAĞ ÇAKIR ERNAZ,ÇETİN BİLAL,GÜNER ŞÜKRÜ TEOMAN,SARGINCI MURAT,TOPRAK BÜLENT,Afforestation restoration of saline-sodic soil in theCentral Anatolian Region of Turkey using gypsum andsulfur, Silva Fennica, 2017, 51, 1 17
 • TOPRAK BÜLENT,YILDIZ OKTAY,SARGINCI MURAT,GÜNER ŞÜKRÜ TEOMAN,PEKŞEN AYSUN,ALTUNDAĞ ÇAKIR ERNAZ,Mikorizal mantar uygulanan saçlı meşe (Quercus cerris) fidanlarının morfolojik özellikleri arasındaki ilişkiler, Türk Yaşam Bilimleri Dergisi, 2017, 2, 157 164
 • TOPRAK BÜLENT,YILDIZ OKTAY,SARGINCI MURAT,Güner Şükrü Teoman,PEKŞEN AYSUN,ALTUNDAĞ ÇAKIR ERNAZ,Mikoriza Uygulamasının Karaçam Pinus nigra Fidanlarının Morfolojik Özelliklerine Etkisi, Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 2016, 12, 258 269
 • TOPRAK BÜLENT,YILDIZ OKTAY,SARGINCI MURAT,Güner Şükrü Teoman,Kök Boğazı Çapı ve Fidan Boyunun Karaçam Pinus nigra Toros Sediri Cedrus libani ve Saçlı Meşe Quercus cerris Fidanlarının Yarı Kurak Sahalardaki Tutma Başarısına Etkisi, Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 2016, 12, 105 111
 • YILDIZ OKTAY,EŞEN DERYA,SARGINCI MURAT,TOPRAK BÜLENT,Effects of forest fire on soil nutrients in Turkish pine Pinus brutia Ten ecosystems, Journal of Environmental Biology, 2010
 • YILDIZ OKTAY,EŞEN DERYA,KARAÖZ MUSTAFA ÖMER,SARGINCI MURAT,TOPRAK BÜLENT,SOYSAL YUSUF,Effects Of Different Site Preparation Methods On Soil Carbon And Nutrient Removal From Eastern Beech Regeneration Sites In Turkeys Black Sea Region, Applied Soil Ecology, 2010
 • DEMİR ZEKİ,YILDIZ OKTAY,TOPRAK BÜLENT,Water retention ratios of mulching material consisting primarily of pine bark over different soil types, Pakistan Journal of Botany, 2009
 • YILDIZ OKTAY,EŞEN DERYA,SARGINCI MURAT,TOPRAK BÜLENT,SOYSAL Yusuf,Kayın Fagus orientalis Lipsky Ekosistemlerinde Saha Verimliliğinin Sürdürülebilirliği, Orman ve Av Dergisi, 2009
 • TOPRAK BÜLENT,YILDIZ OKTAY,SARGINCI MURAT,ÇETİN BİLAL,İğde (Elaeagnus angustifolia) fidanlarının besin içeriklerine hümik asit ve mikorizanın etkileri,2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019),28.06.2019 29.06.2019, 29.07.2019
 • TOPRAK BÜLENT,YILDIZ OKTAY,SARGINCI MURAT,ÇETİN BİLAL,Arbuscular Mycorrhizae Inoculation and Humic Acid Treatment on Seedling Growth of Black Locust (Robinia pseudoacacia),The 4th International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (ICETAS),24.04.2019 28.04.2019, 28.05.2019
 • ESENTEPE ZEYNEP,ÇINAR AKİF,DURSUN ELİF,AKAN PINAR,MAZLIM ALPER,UTKU HÜLYA,TOPRAK BÜLENT,Mikorizanın Akasya ve İğde Fidanlarının Kuraklık Dayanımlarına Etkisi,Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı,18.04.2019 21.04.2019, TÜRKİYE, 21.05.2019
 • SATIŞ ONUR,KOÇ TESLİME,TOPRAK BÜLENT,Biyoçarların Bitki Büyüme ve Gelişmesi ile Toprak Kalitesine Etkileri,Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı,18.04.2019 21.04.2019, TÜRKİYE, 21.05.2019
 • TOPRAK BÜLENT,YILDIZ OKTAY,SARGINCI MURAT,ÇETİN BİLAL,SOYSALDI BURÇİN,Hümik asidin Yalancı akasya (Robinia pseudoacacia) ve iğde (Elaeagnus angustifolia) fidanlarının kök boğazı çapı ve fidan boyuna etkileri,2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019),28.06.2019 29.06.2019, 29.07.2019
 • TOPRAK BÜLENT,YILDIZ OKTAY,SARGINCI MURAT,Mycorrhizal Effects on Nutrient Leaching In Semi-Arid Land Afforestation of Central Anatolia,International Science and Technology Conference,18.07.2018 20.07.2018, 20.08.2018
 • DEMİR ZEKİ,YILDIZ OKTAY,TOPRAK BÜLENT,Water Retention Ratios of Mulching Material Consisting Primarily of Pine Bark Over Different Soil Types,3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences,03.05.2017 07.05.2017, Budapeşte, MACARİSTAN, 07.05.2017
 • YILDIZ OKTAY,ALTUNDAĞ ÇAKIR ERNAZ,ÇETİN BİLAL,GÜNER Şükrü Teoman,SARGINCI MURAT,TOPRAK BÜLENT,PERFORMANCE OF RUSSIAN-OLIVE, LOCUST, ASH AND BLACK-PINE USED IN ARIDLAND AFFORESTATIONEXPERIMENT IN CENTRAL PART OF TURKEY,International Science and Technology Conference (ISTEC2017),16.08.2017 18.08.2017, Cambridge, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 18.08.2017
 • YILDIZ OKTAY,EŞEN DERYA,SARGINCI MURAT,TOPRAK BÜLENT,Eastern Beech (Fagus orientalis) Natural Regeneration and Forest Diversity,The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity,05.07.2017 08.07.2017, Minsk, BEYAZ RUSYA (BELARUS), 08.07.2017
 • SARGINCI MURAT,YILDIZ OKTAY,TOLUNAY DOĞANAY,TOPRAK BÜLENT,Effects of Elevation and Aspect on Soil Chemical and Physical Properties of Beech Chestnut Mixed Forests in Black Sea Region of Turkey,Ecology Symposium 2017,11.05.2017 13.05.2017, Kayseri, TÜRKİYE, 11.05.2017
 • SARGINCI MURAT,YILDIZ OKTAY,TOLUNAY DOĞANAY,TOPRAK BÜLENT,Leaf Litter Decomposition In Beech And Chestnut Mixed Forest InWestern Black Sea Region Of Turkey,3rd InternationalConference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2017),03.05.2017 07.05.2017, Budapeşte, MACARİSTAN, 03.05.2017
 • SARGINCI MURAT,YILDIZ OKTAY,TOLUNAY DOĞANAY,TOPRAK BÜLENT,Effects of Elevation and Aspect on Soil Chemical and Physical Properties of Beech Chestnut Mixed Forests in Black Sea Region of Turkey,Ecology 2017,11.05.2017 13.05.2017, 22.07.2017
 • SARGINCI MURAT,YILDIZ OKTAY,TOLUNAY DOĞANAY,TOPRAK BÜLENT,Leaf Litter Decomposition In Beech And Chestnut Mixed Forest In Western Black Sea Region Of Turkey,III International Conference On Engineering and Natural Sciences (ICENS),03.05.2017 07.05.2017, 07.05.2017
 • SARGINCI MURAT,TOPRAK BÜLENT,YILDIZ OKTAY,Global Climate Change and Forests,International Ecology 2016 Adnan Aldemir Symposium,16.05.2016 19.05.2016, 20.05.2016
 • YILDIZ OKTAY,SARGINCI MURAT,TOPRAK BÜLENT,Using Chemical Amendments on Restoration of Saline Sodic Soil of Central Anatolian Region of Turkey,5th EUROSOIL International Congress,16.10.2016 21.10.2016, 22.10.2016
 • SARGINCI MURAT,YILDIZ OKTAY,TOLUNAY DOĞANAY,TOPRAK BÜLENT,Soil organic carbon and organic matter contents of beech chestnut mixed forests in Black Sea Region of Turkey,5th EUROSOIL International Congress,16.10.2016 21.10.2016, 22.10.2016
 • UZUN SERİR,MÜDERRİSOĞLU HALDUN,YILDIZ OKTAY,AKSOY NECMİ,SARGINCI MURAT,TOPRAK BÜLENT,Impacts Of Recreational Usage,International Conference “Applied Ecology: Problems, Innovations”,07.05.2015 10.05.2015, 07.05.2015
 • YILDIZ OKTAY,ALTUNDAĞ ÇAKIR ERNAZ,ÇETİN BİLAL,GÜNER Ş TEOMAN,İSMAİL GÜRSOY,SARGINCI MURAT,BURAK ALTINAY,TOPRAK BÜLENT,MUTLU ÖZGÜL,Effects Of Gypsum And Sulfur As Soil Amendments On Afforastation Success In Inland Part Of Anatolia Early Results,International Conference “Applied Ecology: Problems, Innovations”,07.05.2015 10.05.2015, 07.05.2015
 • YILDIZ OKTAY,ALTUNDAĞ ÇAKIR ERNAZ,ÇETİN BİLAL,GÜNER Ş TEOMAN,GÜRSOY İSMAİL,SARGINCI MURAT,TOPRAK BÜLENT,MUTLU ÖZGÜL,Early results of experimental aridland afforestration in the central anatolian region of Turkey,XXXVI CIOSTA & CIGR Section V Conference,26.05.2015 28.05.2015, 26.05.2015
 • De la Rosa Nina,TOPRAK BÜLENT,Natalie Damaso,Krishnaswamy Jayachandran,Comparison of Rhizosphere and Non rhizosphere Microbial Communities of Avocado Trees between Four Different Soil Conditions in Miami Dade County FL,114th General Meeting American Society for Microbiology,17.05.2014 20.05.2014, 17.05.2014
 • MÜDERRİSOĞLU HALDUN,SARGINCI MURAT,TOPRAK BÜLENT,UZUN SERİR,Effects Of Recreational Usage Type And Density On Forest Floor Organic Matter In Abant Nature Park,1st International Turkey Japan Environment and Forestry Symposium,04.10.2010 06.10.2010, 06.11.2010
 • TOPRAK BÜLENT,YILDIZ OKTAY,SARGINCI MURAT,Orman Ağaçlarında Arbusküler Mikorizanın Varlığı,II. Ulusal Mikoloji Günleri (II. Sempozyum),09.09.2015 11.09.2015, TÜRKİYE
 • TOPRAK BÜLENT,YILDIZ OKTAY,ALTUNDAĞ ÇAKIR ERNAZ,SARGINCI MURAT,GÜNER Ş TEOMAN,PEKŞEN AYSUN,Farklı Mikorizal İşlem Görmüş Toros Sediri Cedrus libani Fidanlarının Morfolojik Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması,Ekoloji 2015 Sempozyumu,06.05.2015 09.05.2015, TÜRKİYE
 • SARGINCI MURAT,YILDIZ OKTAY,TOLUNAY DOĞANAY,TOPRAK BÜLENT,Batı Karadeniz Kayın ve Kestane Karışık Ormanlarında Ağaçlardaki Biyokütle ve Karbon Miktarının Çap Değişkenine Bağlı Olarak Tahmini,Ekoloji 2015 Sempozyumu,06.05.2015 09.05.2015, TÜRKİYE
 • SARGINCI MURAT,YILDIZ OKTAY,TOPRAK BÜLENT,DOĞAN SEVİLAY,MUTLU ÖZGÜL,Düzce Kıyı Ardı Kesiminde Yetişen Kayın Türünde Fagus orientalis Lipsky Diri Odun İle Yaprak Yüzey Alanı İlişki,Ekoloji 2014 Sempozyumu,01.05.2014 04.05.2014, TÜRKİYE
 • YILDIZ OKTAY,SARGINCI MURAT,TOPRAK BÜLENT,DOĞAN NAZMİ,MUTLU ÖZGÜL,Düzce Yöresinde Yetişen Uludağ Göknarı nda Abies nordmanniana stev Spach Ssp Bormulleriana mattf Diri Odun İle Yaprak Yüzey Alanı Arasındaki İlişki,Ekoloji 2014 Sempozyumu,01.05.2014 04.05.2014, TÜRKİYE
 • TOPRAK BÜLENT,YILDIZ OKTAY,SARGINCI MURAT,Seedling Growth Differences in Ecto and Endo Mycorrhizae Inoculated Cedar Cedrus libani in A Nursery Experiment Conducted in Inland Part Of Turkey,COST Action FP1305 BioLink: Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests,04.10.2014 07.05.2014
 • YILDIZ OKTAY,ALTUNDAĞ ÇAKIR ERNAZ,ÇETİN BİLAL,GÜNER Ş TEOMAN,İSMAİL GÜRSOY,SARGINCI MURAT,TOPRAK BÜLENT,MUTLU ÖZGÜL,Preliminary results of experimental arid land afforestation in the Central Anatolia region of Turkey,2nd International Conference on Arid Lands Studies / Innovations for sustainability andfood security in arid and semiarid lands,10.09.2014 14.09.2014
 • TOPRAK BÜLENT,YILDIZ OKTAY,ALTUNDAĞ ÇAKIR ERNAZ,GÜNER Ş TEOMAN,SARGINCI MURAT,PEKŞEN AYSUN,MUTLU ÖZGÜL,Ektomikoriza ve Endomikoriza Aşılamasının Toros Sediri Cedrus libani Karaçam Pinus nigra ve Saçlı Meşe Quercus cerris Fidanlarının Büyümeleri Üzerine Etkileri,Ekoloji 2014 Sempozyumu,01.05.2014 04.05.2014, TÜRKİYE
 • TOPRAK BÜLENT,YILDIZ OKTAY,SARGINCI MURAT,Reçine Torbası Yöntemi İle Topraktan Sızan Besin Miktarının Belirlenmesine Yönelik Standartlar,Ekoloji 2012 Sempozyum,03.05.2012 05.05.2012, TÜRKİYE
 • SARGINCI MURAT,TOPRAK BÜLENT,YILDIZ OKTAY,Bati Karadeniz Kayın Ekosistemlerinde Farklı Diri Örtü Kontrol Yöntemlerinin Besin Elementleri Kaybı Üzerine Etkileri 1 ve 17 Yıl Sonuçlarının Karşılaştırılması,Ekoloji 2013 Sempozyumu,02.05.2013 04.05.2013, TÜRKİYE
 • TOPRAK BÜLENT,SARGINCI MURAT,Ağaçlandırma Çalışmalarında Mikoriza Aşılı Fidan Kullanımı,X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi,04.10.2011 07.10.2011, TÜRKİYE
 • SARGINCI MURAT,TOPRAK BÜLENT,UZUN SERİR,MÜDERRİSOĞLU HALDUN,Uludağ Milli Parkında Rekreasyonel Faaliyetlerde Kullanım Tipi ve Yoğunluğunun Orman Zeminindeki Ölü Örtü Miktarına Etkisi,Ekoloji 2011 Sempozyumu,05.05.2011 07.05.2011, TÜRKİYE
 • TOPRAK BÜLENT,YILDIZ OKTAY,SARGINCI MURAT,Kayın Fagus orientalis Lipsky Gençlik Sahalarında Seyreltmenin Fidan Büyümesi ve Toprağın Besin Durumuna Etkisi,Ekoloji 2011 Sempozyumu,05.05.2011 07.05.2011, TÜRKİYE
 • YILDIZ OKTAY,EŞEN DERYA,SARGINCI MURAT,TOPRAK BÜLENT,Batı Karadeniz Bölgesinde Orman Açmalarının Toprak Karbonu ve Makro Besin Yoğunluğuna Etkisi,IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi,07.10.2009 10.10.2009, TÜRKİYE
 • TOPRAK BÜLENT,EDİŞ SEMİH,Doğal ve Yapay Kızılçam Meşçerelerinde Artım ve Büyüme İlişkilerinin Karşılaştırılması,VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi,08.05.2009 09.05.2009, TÜRKİYE
 • TOPRAK BÜLENT,EDİŞ SEMİH,Çanakkale Ezine Orman Fidanlığındaki Yetişme Ortamının İrdelenmesi,VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi,08.05.2009 09.05.2009, TÜRKİYE
 • EDİŞ SEMİH,TOPRAK BÜLENT,Düzce Orman İşletme Müdürlüğü nde Oluşan Olağanüstü Hasılat Etasının Etkileri,VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi,08.05.2009 09.05.2009, TÜRKİYE
 • YILDIZ OKTAY,EŞEN DERYA,YUSUF SOYSAL,TOPRAK BÜLENT,Kayın Fagus orientalis Lipsky Ekosistemlerinde Farklı Saha Hazırlama İşlemlerinin Besin Kaybına Etkisi,VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi,20.10.2008 23.10.2008, TÜRKİYE
 • EŞEN DERYA,YILDIZ OKTAY,GÜNEŞ ÖZKAN NEVAL,TOPRAK BÜLENT,Sitrik Asitle Ön Islatma ve Katlamanın Cerasus Avium L Moench Tohum Çimlenmesine Etkisi,VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi,20.10.2008 23.10.2008, TÜRKİYE
 • YILDIZ OKTAY,EŞEN DERYA,SARGINCI MURAT,TOPRAK BÜLENT,Efteni Sulak Alanının Kurutulması ve Toprağın Karbon Depolama Kapasitesinin Değişimi,VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi,20.10.2008 23.10.2008, TÜRKİYE
 • SARGINCI MURAT,YILDIZ OKTAY,TOPRAK BÜLENT,Comparing Short and Long Term Effects of Weed Control Methods on Carbon Cycle and Soil Productivity of Beec Fagus orientalis Lipsky Ecosystems in Western Black Sea Region of Turkey,INTERNATIONAL FORESTRY SYMPOSIUM,07.12.2016 10.12.2016
 • (2019), (Effects of forest fire on soil nutrients in Turkish pine Pinus brutia Ten ecosystems)
 • 1, (2019), (Kök Boğazı Çapı ve Fidan Boyunun Karaçam Pinus nigra Toros Sediri Cedrus libani ve Saçlı Meşe Quercus cerris Fidanlarının Yarı Kurak Sahalardaki Tutma Başarısına Etkisi)
 • (2019), (Effects Of Recreational Usage Type And Density On Forest Floor Organic Matter In Abant Nature Park)
 • 6, (2019), (Experimental arid land afforestation in Central Anatolia,Turkey)
 • (2019), (Effects Of Different Site Preparation Methods On Soil Carbon And Nutrient Removal From Eastern Beech Regeneration Sites In Turkeys Black Sea Region)
 • 1B, (2019), (Afforestation restoration of saline-sodic soil in theCentral Anatolian Region of Turkey using gypsum andsulfur)
 • Arbusküler Mikorizal Mantar ve Hümik Asitin Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia) ve İğde (Elaeagnus angustifolia) Fidanı Üretiminde Kullanımı, Yürütücü, 216O014, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü, (97560),1.6.2019
 • Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia) Fidanlarının Yaprak Su Potansiyeline Mikorizanın Etkileri, Danışman, TÜBİTAK Destekli Proje, Danışman, (2500),15.1.2019
 • Arbusküler Mikorizal Mantarların İğde (Elaeagnus angustifolia) Fidanlarının Yaprak Su Potansiyeline Etkileri, Danışman, TÜBİTAK Destekli Proje, Danışman, (2500),15.1.2019
 • İç Anadolu Sodik Sahalarında Jips ve Kükürt Uygulamasının Ağaçlandırma Başarısına Etkisi, Araştırmacı, Avrupa Birliği Destekli Proje, Araştırmacı, (358610),30.1.2017
 • Ekto ve Endo mikoriza Aşılanmış Karaçam P nigra Toros Sediri C libani ve Saçlı Meşe Q cerris Fidanlarının Karasal Ekosistemlerdeki Yaşama Büyüme ve Beslenme Farklılıkları, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (111564),19.8.2016
 • Kurak Bölge Bitkilendirmesinde Farklı Ağaç Çalı ve Otsu Türler Kullanımının Fidan Büyümesi ve Beslenmesi ile Bazı Toprak Değişkenlerine Etkisi, Bursiyer, Avrupa Birliği Destekli Proje, Bursiyer, (471460),1.4.2016
 • Köroğlu Dağı nın Kuzey ve Güney Yamaçlarının Florası ile Argözü Vadisi nin Kıbrıscık Bolu Vejetasyonu, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (41100),9.2.2016
 • Karasal Ekosistemlerde Karaçam P nigra Toros Sediri C libani ve Saçlı Meşe Q cerris Fidanlarında Mikoriza Aşılamasının Bitki Büyümesi ve Toprağın Besin Durumuna Etkisi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (7000),29.12.2015
 • Farklı Yoğunluktaki Fidan Seyreltme İşlemlerinin Kayın Gençliği Büyümesi Ve Ekosistemden Besin Kaybına Etkisi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (3000),17.4.2015
 • Batı Karadeniz Düzce Akçakoca Bölgesi Kayın Ve Kestane Ormanlarında Biyokütle İle Biyokütle Ölü Örtü Ve Toprakta Tutulan Karbon Miktarı Ve Ölü Örtü Dinamiğinin Ve Ayrışmasının Belirlenmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (61340),17.4.2015
 • Uludağ Milli Parkı nda Rekreasyonel Aktivitelerin Bitki Örtü Ölü örtü ve Toprak Yapısına Etkilerinin Değerlendirilmesi, Bursiyer, Avrupa Birliği Destekli Proje, Bursiyer, (116094),15.4.2013
 • Yedigöller Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanak Dağılımı Modeli Kullanılarak Rekreasyonel Yönetim Planının Oluşturulması, Bursiyer, TÜBİTAK Destekli Proje, Bursiyer, (113875),15.4.2013
 • Kayın Fagus orientalis Lipsky gençleştirme alanlarındaki diri örtü temizliği yöntemlerinin besin kaybına etkisi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (46000),31.12.2009
 • Tuz Gölü-Konya Havzasında Bulunan Ağaçlandırma Sahalarında Ağaç Türlerinin Başarı Oranları ile Toprak Özelliklerinde Meydana Gelen Değişimin Belirlenmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (448500)
 • Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, Editör kurulu üyeliği,
 • Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, Editör kurulu üyeliği,
 • Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, Editör kurulu üyeliği,
 • Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, Editör kurulu üyeliği,
 • Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, Editör kurulu üyeliği,
 • Türk Yaşam Bilimleri Dergisi -Turkish Journal of Life Science, Editör kurulu üyeliği,
 • Türk Yaşam Bilimleri Dergisi -Turkish Journal of Life Science, Editör kurulu üyeliği,
 • Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, Editör kurulu üyeliği,
 • Türk Yaşam Bilimleri Dergisi Turkish Journal of Life Science, Editör kurulu üyeliği,
 • Türk Yaşam Bilimleri Dergisi Turkish Journal of Life Science, Editör kurulu üyeliği,
 • Journal of Sustainable Forestry Makale Hakemliği, 19.1.2018
 • Ormancılık Araştırma Dergisi Makale Hakemliği, 16.2.2016
 • Journal of Sustainable Forestry Makale Hakemliği, 31.7.2012
 • Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, 19.7.2019
 • Arid Land Research and Management Makale Hakemliği, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, 23.12.2019
 • Proje Değerlendirme, Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Değerlendirmesi, 22.12.2019
 • Gözlemci Panelist, TÜBİTAK, 13.5.2019
 • Oturum Başkanlığı, The 4th International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (ICETAS), Kiev/Ukrayna, 28.4.2019
 • Bilim Kurulu Üyeliği, Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı, Düzce Üniversitesi, 21.4.2019
 • Katılımcı, Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı, Düzce Üniversitesi, 21.4.2019
 • Proje Değerlendirme, Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Değerlendirmesi, 15.12.2018
 • Katılımcı, International Science and Technology Conference, Paris/Fransa, 20.7.2018
 • Katılımcı, COST Action ES1104 Final Conference, Restoration of Arid Lands and Combat of Desertification: From Science to Practice, 30-31 March 2016, University of Greenwich, London, UK, 31.3.2016
 • Katılımcı, II. Ulusal Mikoloji Günleri (II. Sempozyum), Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 11.9.2015
 • Katılımcı, Ekoloji 2015 Sempozyumu, Sinop, 9.5.2015
 • Katılımcı, The meeting of COST Action FP1305 BioLink: Linking soil biodiversity and ecosystem function in European forests, 17-19 March 2015, Jagiellonian University, Krakow, Poland, 19.3.2015
 • Katılımcı, The First Annual Meeting Of The Cost Action Fp1305 Biolink: Linking Belowground Biodiversity And Ecosystem Function in European Forests, 4-7 Nov 2014, University Of Reading, Reading, UK, 7.11.2014
 • Katılımcı, Ekoloji 2014 Sempozyumu, Gazimağusa, K.K.T.C, 4.5.2014
 • Katılımcı, Agroecology Annual Symposium, Miami, USA, 4.3.2013
 • Katılımcı, Graduate Research Symposium, Florida International University, Miami, FL, USA, 15.4.2013
 • Soil Microbiology, Florida International University, Earth and Environment Department, Miami, FL, USA, 15.6.2013
 • Applied Soil Biology, Florida International University, Earth and Environment Department, Miami, FL, USA, 15.6.2013
 • Katılımcı, Ekoloji 2012 Sempozyumu, Kilis, 5.5.2012
 • Katılımcı, Ekoloji 2011 Sempozyumu, Düzce, 7.5.2011
 • Düzenleme Kurulu Üyeliği, Ekoloji 2011 Sempozyumu, Düzce Üniversitesi, Düzce, 7.5.2011
 • Katılımcı, X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Çanakkale, 7.10.2011
 • Düzenleme Kurulu Üyeliği, VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, Düzce, 9.5.2009
 • Katılımcı, VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Girne, KKTC, 23.10.2008
 • Katılımcı, III. Ulusal Ormancılık Kongresi, Ankara, 22.3.2008
 • Ormancılık Haftası Konferansı, Konuşmacı, Düzce, 27.3.2008
 • Katılımcı, Risk Evrenin Belirlenmesi Çalıştayı, Düzce, 2.7.2018
 • Katılımcı, Toplam Kalite Yönetimi Eğitim Semineri-Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Düzce, 9.2.2010
 • Soil Microbiology:Aplications and Analyses of Mycorrhizal Associations, University of Florida, 10.7.2013
 • Personal Protective Equipment, Florida International University, 18.8.2013
 • Hazard Communication: Identifying the Dangers, Florida International University, 16.8.2013
 • Hazard Communication: It's a Two-Edge Sword, Florida International University, 16.8.2013
 • Safe Use of Biosafety Cabinets, Florida International University, 28.8.2013
 • EPA: Hazardous Waste Handling, Florida International University, 28.8.2013
 • Lab Safety Awareness—Making Safety a Priority!, Florida International University, 26.8.2013
 • Lab Safety, Florida International University, 16.8.2013
 • Fire Safety, Florida International University, 19.8.2013
 • Lab Safety: Under the Hood, Florida International University, 28.8.2013
 • Hava Fotoğraflarının Yorumlanması Eğitimi, Düzce Üniversitesi & OGM, 6.4.2007
 • Orman Amenajman Planı Yapımında Coğrafi Bilgi Sistemi Tekniklerinin Kullanımı Eğitimi, Düzce Üniversitesi&OGM, 27.4.2007
 • Conversion Of Pure Even-Aged Forests To Mixed Uneven-Aged And Climate Change Resilient Forests, Eberswalde University, 28.11.2014
 • Indicators of Desertification: EarlyWarning Signs’ Training School / COST Action ESSEM 1104, The University of Lisbon, 23.5.2014
 • Makrofungusların Genel Özellikleri ve Temel Teşhis Teknikleri Kursu, Yeditepe Üniversitesi, 8.9.2015
 • Determination of Soil Carbon Release from Field Conditions, Çukurova University, 16.6.2016
 • Arbusküler mikoriza ve humik asitin yalancı akasya (Robinia pseudoacacia L.) ve iğde (Elaeagnus angustifolia L.) fidanlarının büyüme ve besin içeriğine etkileri, BURÇİN BEHİYE SOYSALDI, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Fidanlarının İlk İki Yıldaki Büyümelerine Arbusküler Mikorizanın Etkileri, Teslime KOÇ, Devam eden
 • Farklı Arbusküler Mikorizal İnokulasyonların İğde (Elaeagnus angustifolia L.) Fidanlarının Morfolojik Özelliklerinde Oluşturduğu İki Yıllık Değişim, Onur SATIŞ, Devam eden
 • TAŞINABİLİR MODÜLER BİTKİ DESTEK SİSTEMİ 2018-01-24 15:33:45
 • Bilimsel Yayınları ve Proje Geliştirmeyi Teşvik Ödülü,2019
 • Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Teşvik Ödülü,2018
 • Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Ödülü,2018
 • Düzce Üniversitesi Bilimsel Yayınları ve Proje Geliştirmeyi Teşvik Ödülü,2018
 • Düzce Üniversitesi Bilimsel Yayınları ve Proje Geliştirmeyi Teşvik Ödülü,2010
 • Düzce Üniversitesi Bilimsel Yayınları ve Proje Geliştirmeyi Teşvik Ödülü,2010
 • Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Teşvik Ödülü,2010
 • Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Teşvik Ödülü,2010
 • Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Teşvik Ödülü,2009
 • Doğa ve Bilim Sergisi, 21.3.2017
 • Florida International University, Research Scholar, Tam Zamanlı, 1.1.2013 - 1.1.2014
 • Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi , 27.1.2020
 • Stratejik Planlama Ekibi Üyesi, Düzce Üniversitesi, 19.4.2018-7.1.2020
 • Müdür Yardımcısı, Düzce Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu, 26.12.2017-7.1.2020
 • Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, Geleneksek ve Tamamlayıcı Tıp Hammadde Üretimi, Bitki Yetiştiriciliği Üyeliği, Düzce Üniversitesi, 8.11.2017-7.1.2020
 • Yönetim Kurulu Üyeliği, Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi, 18.10.2017-7.1.2020
 • Grant (Conference Participant, Final Conference, Restoration of Arid Lands and Combat of Desertification: From Science to Practice, 30-31 March 2016)
 • Grant (Meeting Participant, The meeting of COST Action FP1305 BioLink: Linking soil biodiversity and ecosystem function in European forests, 17-19 March 2015)
 • Grant (COST Action FP1206: EuMIXFOR - Training School: Conversion of pure even-aged forests to mixed uneven-aged and climate change resilient forests, 26-28 November 2014)
 • Grant (The first annual meeting of the COST Action FP1305 Biolink: Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests, 4-7 November 2014)
 • Grant (The Training School: `Indicators of Desertification: Early Warning Signs’ organized by COST Action ESSEM 1104: Arid Lands Restoration and Combat of Desertification, 19-23 May 2014)
 • Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu
 • Bilimsel Toplantı, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi, Bilim/danışma kurul üyeliği, Düzce Üniversitesi, 2019
Menüyü Kapat