Doç. Dr. Ayhan Akyol

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • Orman Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
 • Master SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
 • Üniversite SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

Akademik Özgeçmiş


 • ARSLAN EMİNE SEDA,AKYOL AYHAN,ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL,SARIKAYA AYŞE GÜL,Distribution of rose hip (Rosa canina L.) under current and future climate conditions, Regional Environmental Change, 2020, 20, 1 13
 • AKYOL AYHAN,ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL,Investigation and Evaluation of Stone Pine (Pinus pinea L.) Current and Future Potential Distribution under Climate Change in Turkey, Cerne, 2020, 25, 415 423
 • AKYOL AYHAN,TANAS Emrah Kürşat,Rehabilitasyon eylem planları çerçevesinde kızılcık (Cornus mas L.) rehabilitasyon çalışmalarının sosyo-ekonomik katkılarının irdelenmesi: Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü örneği, Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi, 2019, 20, 101 109
 • AKYOL AYHAN,Karakaya Savaş,Korunan alanlarda tampon zon belirlemede ve yönetiminde etkili faktörler, Turkish Journal of Forestry, 2019, 20, 381 390
 • AKYOL AYHAN,ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL,İklim Değişimi Senaryoları ve Tür Dağılım Modeline Göre Kızılcık (Cornus mas L.) Türünün Odun Dışı Orman Ürünleri Kapsamında Değerlendirilmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (17), 224-233., Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2019, 224 233
 • AKTEN MURAT,AKYOL AYHAN,DETERMINATION OF ENVIRONMENTAL PERCEPTIONS AND AWARENESS TOWARDS REDUCING CARBON FOOTPRINT, APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2018, 16, 5249 5267
 • KORKMAZ MEHMET,AKYOL AYHAN,TÜRKOĞLU TÜRKAY,BERGNER Adam,JANSSON Nicklas,TOLUNAY AHMET,PERSPECTIVE ON FOREST BIODIVERSITY INDICATORS FOR PROTECTED AREAS: A COMPARISON OF TURKISH AND SWEDISH FOREST EXPERT OPINIONS, APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2018, 16, 3595 3609
 • Oral Serhat,AKYOL AYHAN,TÜRKOĞLU TÜRKAY,Orman Amenajman Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar: İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2018, 22, 460
 • AKYOL AYHAN,TÜRKOĞLU TÜRKAY,BEKİROĞLU ÖZTÜRK SULTAN,TOLUNAY AHMET,Resident perceptions of livelihood impacts arising from the Kızıldağ National Park, Turkey, Environment, Development and Sustainability, 2018, 20, 1037 1052
 • AKYOL AYHAN,Contributions of local guidance practices to the natural environment, protected areas and local people, Applied Ecology and Environmental Research, 2017, 15, 1079 1096
 • AKYOL AYHAN,SARIKAYA OĞUZHAN,Situation and Evaluation of Biological and Chemical Control Applications for Forest in Turkey, Applied Ecology and Environmental Research, 2017, 15, 341 353
 • AKYOL AYHAN,Akbulut Ersin,Korunan alanların planlanması ve etkin yönetiminde ziyaretçi özellikleri ve algılarının önemi: Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı örneği, Turkish Journal of Forestry, 2017, 18, 197 206
 • AKYOL AYHAN,Uygun Ahmet Anıl,Sürdürülebilir turizm uygulamaları kapsamında ziyaretçi tercihleri: Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği örneği, Turkish Journal of Forestry, 2017, 18, 133 139
 • TOLUNAY AHMET,BABALIK AHMET ALPER,YAVUZ MUSA,AKYOL AYHAN,kaşıkçı duygu,KARAYILANLI ELİF,Keçi Orman Çelişkisinde Son Durum: Ne Yapıldı? Ne Yapılıyor? Ne Yapılmalı?, Orman ve Av, 2015, 93, 37 39
 • TOLUNAY AHMET,AKYOL AYHAN,Identify of appropriate biodiversity indicators for ecologically sustainable forest management at national level, Sains Malaysiana, 2015, 44, 159 166
 • TOLUNAY AHMET,ADIYAMAN ELİF,AKYOL AYHAN,İNCE DUYGU,TÜRKOĞLU TÜRKAY,AYHAN VEYSEL,An Investigation on Forage Yield Capacity of Kermes Oak (Quercus coccifera L.) and Grazing Planning of Mediterranean Maquis Scrublands for Traditional Goat Farming, The Scientific World Journal, 2014, 2014, 1 9
 • AKYOL AYHAN,TÜRKOĞLU TÜRKAY,TOLUNAY AHMET,EFE ADEM,A forest village analyses for intervening to rural development: A case study from Turkey, Works of the Faculty of Forestry University of Sarajevo, 2014, 44, 1 15
 • AKYOL AYHAN,TOLUNAY AHMET,Sürdürülebilir orman yönetimi ölçüt ve göstergelerinin Türkiye için modellenmesi, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 2014, 15, 21 32
 • TOLUNAY AHMET,AYHAN VEYSEL,İnce Duygu,AKYOL AYHAN,Traditional Usage of Kermes Oak (Quercus coccifera L.) and Pure Hair Goat (Capra hircus L.) in a Silvopastoral System on Davras Mountain in Anatolia: Constraints, Problems and Possibilities, Journal of Animal and Veterinary Advances, 2009, 8, 1520 1526
 • TOLUNAY AHMET,AKYOL AYHAN,İNCE YASEMİN,Effects of Globalization on Lowland and Upland Villages in Anatolia Case Study on Serpil and Akbelenli Villages, Journal of Applied Sciences, 2009, 9, 1215 1226
 • TOLUNAY AHMET,AYHAN VEYSEL,ADIYAMAN ELİF,AKYOL AYHAN,DUYGU İNCE,Herbage growth and fodder yield characteristics of kermes oak (Quercus coccifera L.) in a vegetation period, Journal of Animal and Veterinary Advances, 2009, 8, 290 294
 • TOLUNAY AHMET,AYHAN VEYSEL,ADIYAMAN ELİF,AKYOL AYHAN,DUYGU İNCE,Dry Matter Yield and Grazing Capacity of Kermes Oak (Quercus coccifera L.) Scrublands for Pure Hair Goat (Capra hircus L.) Breeding in Turkey’s Western Mediterranean Region, Journal of Animal and Veterinary Advances, 2009, 8, 368 372
 • TOLUNAY AHMET,AKYOL AYHAN,MEdiha ÖZCAN,Usage of Trees and Forest Resources at Household Level: A Case Study of Aşağı Yumrutaş Village from the West Mediterranean Region of Turkey, Research Journal of Forestry, 2008, 2, 1 14
 • TOLUNAY AHMET,AKYOL AYHAN,Kalkınma ve Kırsal Kalkınma: Temel Kavramlar ve Tanımlar, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 2006, 116 127
 • AKYOL AYHAN,TOLUNAY AHMET,Türkiye’de Sürdürülebilir Orman Kaynakları Yönetimi, İlkeleri, Göstergeleri ve Uygulamaları, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2006, 10, 221 234
 • SARIKAYA OĞUZHAN,AKYOL AYHAN,Important problems facing by Kurşunlu Waterfall Nature Park, Antalya,IV. International Agriculture Congress,05.07.2018 08.07.2018, Nevşehir, TÜRKİYE, 06.08.2018
 • AKYOL AYHAN,CAZAĞ Seda Nur,Arıcılığın Geliştirilmesine Yönelik Arı Yetiştiricilerinin Beklenti ve Değerlendirmeleri,1st International Symposium on Silvopastoral Systems andNomadic Societies in Mediterranean Countries,22.10.2018 24.10.2018, Isparta, TÜRKİYE, 25.12.2018
 • KUZUGÜDENLİ EMRE,GÖKTAŞ HÜSEYİN,KAYA CANPOLAT,AKYOL AYHAN,MERMER OCAĞININ AĞAÇLARIN YETİŞME ORTAMI VERİMLİLİĞİNE OLAN ETKİLERİ,Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi,26.10.2018 28.10.2018, 26.11.2018
 • KUZUGÜDENLİ EMRE,AKYOL AYHAN,KAYA CANPOLAT,GÖKTAŞ HÜSEYİN,EKOLOJİ TEMELLİ DOĞA EĞİTİMLERİNİN ENGELLİ GENÇLERİN SOSYAL BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ,Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi,26.10.2018 28.10.2018, 26.11.2018
 • AKYOL AYHAN,TÜRKOĞLU TÜRKAY,Topcan Halil İbrahim,TOLUNAY AHMET,Determination of Consumer Preferences and Trends on Non-wood Forest Products in Balikesir Province Scale,International Symposium on New Horizons in Forestry,18.10.2017 20.10.2017, ISPARTA, TÜRKİYE, 15.12.2017
 • AKYOL AYHAN,Aktuğ Ahmet,TÜRKOĞLU TÜRKAY,TOLUNAY AHMET,Investigation of Visitor Characteristics within the Scope of Park management Planning Studies: Uşak-Ulubey Canyon Nature Park Example,International Symposium on New Horizons in Forestry,18.10.2017 20.10.2017, ISPARTA, TÜRKİYE, 15.12.2017
 • AKYOL AYHAN,TÜRKOĞLU TÜRKAY,YILMAZ Cansu,TOLUNAY AHMET,Türkiye’de Doğal Alanlarda Turizm Amaçlı Kullanımların Koruma Kullanma Dengesi Açısından İrdelenmesi: Bafa Gölü Tabiat Parkı Örneği,International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE 2016),11.07.2016 13.07.2016, Odessa, UKRAYNA, 27.08.2016
 • AKYOL AYHAN,TÜRKOĞLU TÜRKAY,TÜRKMEN Muhammet Murat,TOLUNAY AHMET,Doğal Alanların Ekoturizm Amaçlı Değerlendirilmesi ve Sürdürülebilirliği: Uyku Vadisi, Muğla, Türkiye,International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE 2016),11.07.2016 13.07.2016, Odessa, UKRAYNA, 27.08.2016
 • TOLUNAY AHMET,AYHAN VEYSEL,KAŞIKÇI DUYGU,AKYOL AYHAN,KARAYILANLI ELİF,Kermes Meşesi (Quercus coccifera L.) Yaprak ve Sürgünlerinin Besin Madde İçeriği ve Yem Kalitesinin Değişimi,International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE 2016),11.07.2016 13.07.2016, Odessa, UKRAYNA, 27.08.2016
 • AKYOL AYHAN,Korunan Alanlarda Sürdürülebilir Turizm ve Alan Kılavuzluğu Uygulamaları,3rd International Congress of Tourism Management Researches,20.05.2016 22.05.2016, Antalya, TÜRKİYE, 02.10.2016
 • Türkmen Muhammet Murat,AKYOL AYHAN,Yılmaz Cansu,Doğal Korunan Alanlarda Ziyaretçi Yoğunluğuna Bağlı Ortaya Çıkan Problemler ve Alanın Sürdürülebilir Yönetimine Etkileri: Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı,TMMOB Orman Mühendisleri Odası 2023’e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu,26.11.2015 29.11.2015, Antalya, TÜRKİYE, 29.11.2015
 • AKYOL AYHAN,Sönmez Burak,Doğal Rekreasyon Alanlarının Kullanımının Çevresel Sosyal ve Ekonomik Etkileri: Saklıkent Milli Parkı Örneği,TMMOB Orman Mühendisleri Odası 2023’e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu,26.11.2015 29.11.2015, Antalya, TÜRKİYE, 29.11.2015
 • Yılmaz Cansu,AKYOL AYHAN,Türkmen Muhammet Murat,Doğal Rekreasyon Alanlarının Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi ve Sürdürülebilirliği: Yuvarlakçay Örneği (Köyceğiz-Muğla),TMMOB Orman Mühendisleri Odası 2023’e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu,26.11.2015 29.11.2015, Antalya, TÜRKİYE, 29.11.2015
 • Başsüllü Çağlar,TÜRKOĞLU TÜRKAY,AKYOL AYHAN,TOLUNAY AHMET,Karbon Piyasalarının Gelişimi ve Türkiye,IV. Ormancılıkta Sosyo-ekonomik Sorunlar Kongresi,15.10.2015 17.10.2015, Trabzon, TÜRKİYE, 17.10.2015
 • AKYOL AYHAN,Türkiye Odun Dışı Orman Ürünleri Kaynaklarının Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ölçüt ve Göstergeleri Açısından Bir Değerlendirmesi,TMMOB Orman Mühendisleri Odası 2023’e Doğru 2. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu,31.10.2013 03.11.2013, Antalya, TÜRKİYE, 03.11.2013
 • ÖZKAYA SERKAN,Birsel H,Verban Stephan,KUZUGÜDENLİ EMRE,AKYOL AYHAN,GÖKTAŞ HÜSEYİN,Ertuğrul Emrah Tagi,Aral Gölü Bölgesinde Yaşanan Çevre Kirliliğinin İnsan ve Doğal Yaşama Olan Etkileri ve Alınması Gereken Tedbirler,International Animal Science Congress of Turkish and Relatives Communities,11.09.2012 13.09.2012, Isparta, TÜRKİYE, 13.09.2012
 • AKYOL AYHAN,TOLUNAY AHMET,Yenişarbademli Isparta İlçesinin Ekoturizm Potansiyeli ve Gelişiminin Sürdürülebilirliği Üzerine Değerlendirmeler,2. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu,20.09.2012 22.09.2012, Aksaray, TÜRKİYE, 22.09.2012
 • AKYOL AYHAN,TOLUNAY AHMET,Sürdürülebilir Orman Yönetimi ve Su Kaynakları Yönetim Politikaları,TMMOB Orman Mühendisleri Odası 2023’e Doğru 1. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu,21.11.2011 27.11.2011, Antalya, TÜRKİYE, 27.11.2011
 • AKYOL AYHAN,KAYA CANPOLAT,YILDIRIM ADNAN NURHAN,Ulusan M Denizhan,Yenişarbademli Isparta Yöresinin Tıbbi ve Aromatik Bitkileri,Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu,26.04.2010 03.05.2010, Isparta, TÜRKİYE, 03.05.2010
 • AKYOL AYHAN,Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ölçüt ve Göstergeleri Açısından Ülkemizdeki Mevcut Durum,II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi,19.02.2009 21.02.2009, Isparta, TÜRKİYE, 22.02.2009
 • TOLUNAY AHMET,AKYOL AYHAN,Özcan Mediha,Effects of Globalization on an Upland Forest Village in Anatolia: A Case Study of Çamlıdere Village,III. International Scientific Conference FORTECHENVI (Forest and Wood Technology and the Environment),26.05.2008 30.05.2008, Prag, ÇEK CUMHURİYETİ, 30.05.2008
 • AKYOL AYHAN,Gizem Üçok,Sertifikasyon Kavramı ve Ülkemiz Ormancılığında Durum,VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrencileri Kongresi,08.05.2008 09.05.2008, Düzce, TÜRKİYE, 08.09.2008
 • KORKMAZ MEHMET,ALKAN HASAN,AKYOL AYHAN,TOLUNAY AHMET,Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Öğrencilerinin Fakülte Kültürünü Algılamaları,III. Ulusal Ormancılık Kongresi 150. Yılında Türkiye’de Ormancılık Eğitimi,20.03.2008 22.03.2008, Ankara, TÜRKİYE, 01.04.2008
 • TOLUNAY AHMET,AKYOL AYHAN,Özcan Mediha,Village Analyses for Social Forestry Intervention: A Case Study of Dereköy from West Mediterranean Region of Turkey,International Symposium Bottlenecks, Solutions and Priorities in the Context of Functions of Forest Resources,17.10.2007 19.10.2007, İstanbul, TÜRKİYE, 19.10.2007
 • ALKAN HASAN,TOLUNAY AHMET,KORKMAZ MEHMET,AKYOL AYHAN,Marketing Efforts Of The State Forest Nursery Enterprises In Turkey Actual Situation Problems and Solution Proposals,International Symposium Bottlenecks, Solutions and Priorities in the Context of Functions of Forest Resources,17.10.2007 19.10.2007, İstanbul, TÜRKİYE, 19.10.2007
 • TOLUNAY AHMET,AKYOL AYHAN,Çal Yöresinde Özel Orman İşletmeciliği ve Özel Ağaçlandırmalar Mevcut Durum Darboğazlar ve Çözüm Önerileri,Çal Sempozyumu,01.09.2006 03.09.2006, Denizli, TÜRKİYE, 03.09.2006
 • AKYOL AYHAN,TOLUNAY AHMET,Isparta-Eğirdir Yöresi Korunan Orman Alanlarının Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ölçüt ve Göstergeleri Açısından Durumu,Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu,08.09.2005 10.09.2005, Isparta, TÜRKİYE, 10.09.2005
 • AKYOL AYHAN,Sustainable Forest Management Criteria’s and Indicators for Forests and People with Examples from Turkey,FAO, Regional Workshop on Impacts of Forest Policy Development on the Condition of the Local Population and Forests,11.03.2015 13.03.2015, İstanbul, TÜRKİYE
 • AKYOL AYHAN,Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ölçüt ve Göstergelerinin Türkiye Modeli,Türkiye’de Sürdürülebilir Orman Yönetimi: Mevcut Durum ve Gelecek Ulusal Çalıştayı,21.06.2010 23.06.2010, Isparta, TÜRKİYE
 • ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL,AKYOL AYHAN, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Yeni Ufuklar, İklim Değişikliğinin Türkiye’de Myrtus Communis Subsp. Communis L.’nin Potansiyel Dağılımına Etkilerinin Maxent ile Araştırılması., ISBN:978-605-7749-52-9, S:29-49, Gece Publishing, 2019
 • AKTEN MURAT,AKYOL AYHAN,AKTEN SİBEL, New Approaches to Spatial Planning and Design Planning, Design, Applications, Theoretical Approaches on Aesthetics and Urban Aesthetics Concept, ISBN:978-3-631-78274-3, S:347 358, CPI books GmbH, Leck, 2019
 • AKYOL AYHAN,YILDIZ Muhammed, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Sertifikalı Orman Ürünlerine Yönelik Tüketici Tercih ve Algıları, ISBN:978-605-288-793-6, S:43 58, Gece Kitaplığı (Gece Akademi), 2018
 • KORKMAZ MEHMET,ALKAN HASAN,AKYOL AYHAN, İkinci Yeşil Kitap Yeni Anayasa’da Orman, Yeni Anayasa Hazırlıkları Kapsamında Ormanlar ve Ormancılık, ISBN:978-605-64482-3-2, S:111 117, Dözmez Ofset, 2016
 • (2019), (Resident perceptions of livelihood impacts arising from the Kızıldağ National Park, Turkey)
 • (2019), (Herbage growth and fodder yield characteristics of kermes oak (Quercus coccifera L.) in a vegetation period)
 • (2019), (Sürdürülebilir turizm uygulamaları kapsamında ziyaretçi tercihleri: Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği örneği)
 • (2019), (Türkiye’de Sürdürülebilir Orman Kaynakları Yönetimi, İlkeleri, Göstergeleri ve Uygulamaları)
 • (2019), (Yenişarbademli Isparta Yöresinin Tıbbi ve Aromatik Bitkileri)
 • (2019), (Determination of Consumer Preferences and Trends on Non-wood Forest Products in Balikesir Province Scale)
 • (2019), (Keçi Orman Çelişkisinde Son Durum: Ne Yapıldı? Ne Yapılıyor? Ne Yapılmalı?)
 • (2019), (Kalkınma ve Kırsal Kalkınma: Temel Kavramlar ve Tanımlar)
 • (2019), (Dry Matter Yield and Grazing Capacity of Kermes Oak (Quercus coccifera L.) Scrublands for Pure Hair Goat (Capra hircus L.) Breeding in Turkey’s Western Mediterranean Region)
 • (2019), (Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Öğrencilerinin Fakülte Kültürünü Algılamaları)
 • (2019), (DETERMINATION OF ENVIRONMENTAL PERCEPTIONS AND AWARENESS TOWARDS REDUCING CARBON FOOTPRINT)
 • (2019), (Effects of Globalization on Lowland and Upland Villages in Anatolia Case Study on Serpil and Akbelenli Villages)
 • (2019), (Marketing Efforts Of The State Forest Nursery Enterprises In Turkey Actual Situation Problems and Solution Proposals)
 • (2019), (Korunan alanların planlanması ve etkin yönetiminde ziyaretçi özellikleri ve algılarının önemi: Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı örneği)
 • (2019), (İklim Değişimi Senaryoları ve Tür Dağılım Modeline Göre Kızılcık (Cornus mas L.) Türünün Odun Dışı Orman Ürünleri Kapsamında Değerlendirilmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (17), 224-233.)
 • (2019), (An Investigation on Forage Yield Capacity of Kermes Oak (Quercus coccifera L.) and Grazing Planning of Mediterranean Maquis Scrublands for Traditional Goat Farming)
 • (2018), (Kalkınma ve Kırsal Kalkınma: Temel Kavramlar ve Tanımlar)
 • (2018), (Çal Yöresinde Özel Orman İşletmeciliği ve Özel Ağaçlandırmalar Mevcut Durum Darboğazlar ve Çözüm Önerileri)
 • (2018), (An Investigation on Forage Yield Capacity of Kermes Oak (Quercus coccifera L.) and Grazing Planning of Mediterranean Maquis Scrublands for Traditional Goat Farming)
 • (2018), (Contributions of local guidance practices to the natural environment, protected areas and local people)
 • (2018), (Situation and Evaluation of Biological and Chemical Control Applications for Forest in Turkey)
 • (2018), (Korunan alanların planlanması ve etkin yönetiminde ziyaretçi özellikleri ve algılarının önemi: Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı örneği)
 • (2018), (Sürdürülebilir turizm uygulamaları kapsamında ziyaretçi tercihleri: Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği örneği)
 • (2018), (Türkiye’de Sürdürülebilir Orman Kaynakları Yönetimi, İlkeleri, Göstergeleri ve Uygulamaları)
 • (2017), (Kalkınma ve Kırsal Kalkınma: Temel Kavramlar ve Tanımlar)
 • (2017), (Usage of Trees and Forest Resources at Household Level: A Case Study of Aşağı Yumrutaş Village from the West Mediterranean Region of Turkey)
 • (2017), (Sürdürülebilir orman yönetimi ölçüt ve göstergelerinin Türkiye için modellenmesi)
 • (2017), (An Investigation on Forage Yield Capacity of Kermes Oak (Quercus coccifera L.) and Grazing Planning of Mediterranean Maquis Scrublands for Traditional Goat Farming)
 • (2017), (Dry Matter Yield and Grazing Capacity of Kermes Oak (Quercus coccifera L.) Scrublands for Pure Hair Goat (Capra hircus L.) Breeding in Turkey’s Western Mediterranean Region)
 • (2017), (Yenişarbademli Isparta Yöresinin Tıbbi ve Aromatik Bitkileri)
 • (2016), (Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Öğrencilerinin Fakülte Kültürünü Algılamaları)
 • (2016), (Kalkınma ve Kırsal Kalkınma: Temel Kavramlar ve Tanımlar)
 • (2016), (Türkiye’de Sürdürülebilir Orman Kaynakları Yönetimi, İlkeleri, Göstergeleri ve Uygulamaları)
 • (2016), (Keçi Orman Çelişkisinde Son Durum: Ne Yapıldı? Ne Yapılıyor? Ne Yapılmalı?)
 • (2016), (Traditional Usage of Kermes Oak (Quercus coccifera L.) and Pure Hair Goat (Capra hircus L.) in a Silvopastoral System on Davras Mountain in Anatolia: Constraints, Problems and Possibilities)
 • (2016), (Yenişarbademli Isparta İlçesinin Ekoturizm Potansiyeli ve Gelişiminin Sürdürülebilirliği Üzerine Değerlendirmeler)
 • (2016), (Dry Matter Yield and Grazing Capacity of Kermes Oak (Quercus coccifera L.) Scrublands for Pure Hair Goat (Capra hircus L.) Breeding in Turkey’s Western Mediterranean Region)
 • (2016), (Herbage growth and fodder yield characteristics of kermes oak (Quercus coccifera L.) in a vegetation period)
 • (2016), (Usage of Trees and Forest Resources at Household Level: A Case Study of Aşağı Yumrutaş Village from the West Mediterranean Region of Turkey)
 • (2016), (An Investigation on Forage Yield Capacity of Kermes Oak (Quercus coccifera L.) and Grazing Planning of Mediterranean Maquis Scrublands for Traditional Goat Farming)
 • (2016), (Sürdürülebilir orman yönetimi ölçüt ve göstergelerinin Türkiye için modellenmesi)
 • Korunan Alanlarda Tampon Zon Orman Yönetimi, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (4941,2),19.5.2019
 • Yeşille Gelen Sevgi, Eğitmen, TÜBİTAK Destekli Proje, Eğitmen,,20.10.2018
 • Doğa Eğitimlerinin Engelli Gençler Üzerindeki Kalıcılığının Belirlenmesi, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı,,28.12.2017
 • Kantitatif Bitki Genetiği Eğitimi II, TÜBİTAK-2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı. Proje No: 1059B291700431, Antalya, 21-25 Ekim 2017, Eğitmen., Eğitmen, TÜBİTAK Destekli Proje, Eğitmen,,25.10.2017
 • Uşak Ulubey Kanyonu’ndaki Turizm Aktivitelerinin Ekolojik ve Ekonomik Açıdan Alanın Sürdürülebilirliğine Etkileri, Danışman, TÜBİTAK Destekli Proje, Danışman, (2350),15.6.2017
 • Antalya İlinde Ekolojik Sertifikalı Orman Ürünlerine Yönelik Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi, Danışman, TÜBİTAK Destekli Proje, Danışman, (2500),15.6.2017
 • Kantitatif Bitki Genetiği Eğitimi, TÜBİTAK-2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı. Proje No:1059B291600393, Antalya, 18-21 Şubat 2017, Eğitmen., Eğitmen, TÜBİTAK Destekli Proje, Eğitmen,,21.2.2017
 • Korunan Alan Ziyaretçilerinin Alana Yönelik Beklentileri ve Değerlendirmeleri Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı Örneği, Danışman, TÜBİTAK Destekli Proje, Danışman, (2500),15.6.2016
 • Arıcılığın Geliştirilmesine Yönelik Arı Yetiştiricilerinin Beklenti ve Değerlendirmeleri Muğla İli Örneği, Danışman, TÜBİTAK Destekli Proje, Danışman, (2500),15.6.2016
 • Isparta Kovada Gölü Milli Parkı nda Yaşanan Sosyo Ekonomik Temelli Problemler ve Yerel Halk Algıları, Danışman, TÜBİTAK Destekli Proje, Danışman, (2000),29.2.2016
 • Korunan Alanlarda Ziyaretçi Yoğunluğuna Bağlı Olarak Yaşanan Problemler Saklıkent Milli Parkı Örneği, Danışman, TÜBİTAK Destekli Proje, Danışman, (2500),30.9.2015
 • Ekolojik Çiftlik Modeline Dayalı Sürdürülebilir Turizm Uygulamaları Fethiye Pastoral Vadi Örneği, Danışman, TÜBİTAK Destekli Proje, Danışman, (2500),30.5.2015
 • Özel Öğrenciler Güller Diyarında Doğayla Buluşuyor 2, Eğitmen, TÜBİTAK Destekli Proje, Eğitmen, (70000),5.11.2013
 • Sessiz Doğa, Eğitmen, TÜBİTAK Destekli Proje, Eğitmen, (70000),1.11.2013
 • Özel Öğrenciler Güller Diyarında Doğayla Buluşuyor, Eğitmen, TÜBİTAK Destekli Proje, Eğitmen, (70000),17.12.2012
 • Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ölçüt ve Göstergelerinin Türkiye Modeli, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (10000),1.3.2011
 • Kermes Meşesinde (Quercus coccifera L.) Vejetasyon Dönemine Bağlı Olarak Yemlik Yaprak ve Sürgün Verimi ile Besin Madde İçeriğinin Değişimi, Bursiyer, TÜBİTAK Destekli Proje, Bursiyer, (20000),1.7.2009
 • Türkiyede Sürdürülebilir Orman Kaynakları Yönetimi İlkeleri Göstergeleri ve Uygulamalar, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (2000),12.8.2004
 • IV. ULUSLARARASI MULTIDISIPLINER AVRASYA KONGRESİ
 • Eurasian Journal of Forest Science
 • SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • TÜRK BİLİM ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ, Editör,
 • II. Ormancılıkta Sosyo-ekonomik Sorunlar Kongresi Bildiriler Kitabı, Yardımcı editör,
 • Korunan alanlarda tampon zon orman yönetimi, SAVAŞ KARAKAYA, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Rehabilitasyon eylem planları çerçevesinde kızılcık (Cornus mas L.) rehabilitasyon çalışmalarının irdelenmesi: Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü örneği, EMRAH KÜRŞAT TANAS, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Orman amenajman planlarının hazırlanması ve uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar: İzmir Orman Bölge Müdürlüğü örneği, SERHAT ORAL, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Sosyal Bilimler İkincilik Ödülü (Yenişarbademli Yöresinde Ekolojik Çiftlik Modeli ile Turizm) ,2012
 • Doç. Dr., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Orman Fakültesi, Dekan Yardımcısı, 17.2.2020
 • Doç. Dr., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı, 27.1.2020
 • Doç. Dr., Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı, 15.3.2019-15.1.2020
 • Doçent, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 18.11.2018-17.1.2020
 • Doç. Dr., Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı, 20.9.2018-15.3.2019
 • Yrd. Doç., Süleyman Demirel Üniversitesi Yenişarbademli MYO Müdürü, 15.8.2017-17.9.2018
 • Yardımcı Doçent, Dr. Öğretim Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 15.7.2013-20.9.2018
 • Dr. Öğretim Görevlisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 10.7.2010-14.7.2013
 • Öğretim Görevlisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 22.12.2009-10.7.2010
 • Araştırma Görevlisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2.1.2005-1.12.2009
 • Grundtvig workshop Bursu – “Culture and environment – new paths for the sustainable tourism” Ref. no. GRU-12-GRAT-60-CT, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, 15.4.2013 - [Ayhan Akyol]

Araştırma Alanları

 • Ziraat Ve Orman Ve Su Ürnleri Temel Alanı
Menüyü Kapat