Prof. Dr. Süleyman Akbulut

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Orman Fakültesi Dekanı
 • Havza Amenajmanı Anabilim Dalı Başkanı
 • Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi
 • Yayın Komisyonu Üye

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik AİBÜ DÜZCE ORMAN FAKÜLTESİ - ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
 • Doktora UNİVERSİTY OF MİSSOURİ - ENTOMOLOJİ
 • Master İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE KORUMA
 • Üniversite İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ - ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

Akademik Özgeçmiş


 • TÜLEK ADNAN,KEPENEKCİ İLKER,İMREN MUSTAFA,AKBULUT SÜLEYMAN,KOCA ABDURRAHMAN SAMİ,TÜLEK BANU,ÖZDİKMEN HÜSEYİN,DETECTION OF BURSAPHELENCHUS MUCRONATUS ASSOCIATED WITH ACANTHOCINUS GRISEUS ON PINUS NIGRAIN THE NORTHWESTERN TURKEY, NEMATROPICA, 2019, 49, 220 228
 • Togashi Katsumi,AKBULUT SÜLEYMAN,Matsunaga Koji,Sugimoto Hiroyuki,Yanagisawa Kenichi,Transmission of Bursaphelenchus xylophilus between Monochamus alternatus and M. saltuarius through interspecific mating behavior, JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY, 2019, 143, 483 486
 • DAYI MEHMET,Uludamar Kasapoğlu Ece B,AKBULUT SÜLEYMAN,Elekçioğlu İbrahim Halil,First record of Aphelenchoides stammeri (Nematoda:Aphelenchoididae) from Turkey, JOURNAL OF NEMATOLOGY, 2019, 51, 1 6
 • ÖZTÜRK NURAY,AKBULUT SÜLEYMAN,BAYSAL İSMAİL,Determination of pathogenicity of Bursaphelenchus specieson different pine species under natural conditions in Düzce, PHYTOPARASITICA, 2019, 47, 89 97
 • DAYI MEHMET,AKBULUT SÜLEYMAN,Survey for the detection of Bursaphelenchus insect vector species in the western part of Turkey., Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 2018, 18, 215 224
 • YALÇIN MESUT,YÜKSEL BEŞİR,AKÇAY ÇAĞLAR,Akay Emine,AKBULUT SÜLEYMAN,Monolexis fuscicornis’xxin (Hymenoptera) parkelerde zarar yapan lyctus brunneus (Coleoptera) böceğinin paraziti olarak değerlendirilmesi, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 2017, 6
 • ÖZTÜRK NURAY,AKBULUT SÜLEYMAN,YÜKSEL BEŞİR,Düzce için yeni bir zararlı Cydalima perspectalis Walker 1859 Lepidoptera Crambidae, Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 2016, 12, 112 121
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Yüksel B,Serin M,Erdem M,Comparison of pathogenic potential of Bursaphelenchus species on conifer seedlings between greenhouse and outdoor conditions, Phytoparasitica, 2015, 43, 209 214
 • Dayı M,Calin M,AKBULUT SÜLEYMAN,Gu J,Schröder T,Vieira P,Braasch H,Morphological and molecular characterisation of Bursaphelenchus andrassyi sp n Nematoda Aphelenchoididae from Romania and Turkey, Nematology, 2014, 16, 207 218
 • Barrett B A,Keesey I W,AKBULUT SÜLEYMAN,Stamps W T,Antennal Responses of Codling Moth Lepidoptera Tortricidae Exposed to Surfaces Treated with Methoxyfenozide, Journal of Applied Entomology, 2013, 137, 499 508
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Braasch H,Cebeci H H,First Report of Bursaphelenchus hellenicus Skarmoutsos Braasch Michalopoulou 1998 Nematoda Aphelenchoididae from Turkey, Forest Pathology, 2013, 43, 402 406
 • Ravn H N,Havill N P,AKBULUT SÜLEYMAN,Foottit R G,Serin M,Erdem M,Mutun S,Kenis M,Dreyfusia nordmannianae in Northern and Central Europe potential for biological control and comments on its taxonomy, Journal of Applied Entomology, 2013, 137, 401 417
 • Serin M,Erdem M,Yuksel B,AKBULUT SÜLEYMAN,Duyar A,Aladağ Orman İşletmesi Uludağ Göknarı Abies bornmülleriana Mattf Ormanlarında Kabuk Böceklerinin Kışlama Hibernasyon Davranışlarının Belilenmesi Pityokteines curvidens GERMAR Örneği, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Teknik Bülten, 2013
 • Dayı M,AKBULUT SÜLEYMAN,Pathogenicity testing of four Bursaphelenchus species on conifer seedlings under greenhouse conditions, Forest Pathology, 2012, 42, 213 219
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Stamps W T,Insect vectors of the pinewood nematode a review of the biology and ecology of Monochamus species, Forest Pathology, 2012, 42, 89 99
 • Keten A,AKBULUT SÜLEYMAN,Kahraman Z,Düzce de Bazı Konukçu Ağaç Özelliklerinin Çam Kese böceğinin Yumurta Koyma Yeri Tercihleri Üzerine Etkileri, Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 2010, 6, 12 19
 • Yüksel B,AKBULUT SÜLEYMAN,İpek A,Baysal İ,Türkiye de Orman Kaçakçılık Suçları ve Kaçakçı Profilinin Değerlendirilmesi Akyazı ve Hendek Örneği, İ. Ü. Orman Fakültesi Dergisi, 2009, 59, 1 14
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Comparison of the reproductive potential of Monochamus galloprovincialis on two pine species under laboratory conditions, Phytoparasitica, 2009, 37, 125 135
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Keten A,Yüksel B,Wood Destroying Insect in Düzce Province, Turkish Journal of Zoology, 2008, 32, 343 350
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Keten A,Stamps W T,Population dynamics of Monochamus galloprovincialis Olivier Coleoptera Cerambycidae in two pine species under laboratory conditions, Journal of Pest Science, 2008, 81, 115 121
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Vieira Paulo,Ryss A,Valadas V,Keten A,Mota M,Bursaphelenchus Fuchs 1937 Nematoda Parasitaphelenchidae species associated with Pinus species in northern Turkey, Helminthologia, 2008, 45, 89 95
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Baysal İ,Keten A,Yüksel B,Effect of log seasonality on reproductive potential of Monochamus galloprovincialis reared in scots pine logs under laboratory conditions, Phytoparasitica, 2008, 36, 187 198
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Elekçioğlu İ H,Keten A,First Record of Bursaphelenchus vallesianus Braasch Schönfeld Polomski and Burgermeister in Turkey, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2008, 32, 273 279
 • Yıldız O,Eşen D,AKBULUT SÜLEYMAN,Effects of different ecological and silvicultural factors on beetle catches in the Turkish fir Abies bornmülleriana Mattf ecosystems, Journal of Pest Science, 2007, 80, 145 150
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Braasch H,Baysal İ,Brandstetter M,Burgermeister W,Description of Bursaphelenchus anamurius sp n Nematoda Parasitaphelenchidae from Pinus brutia in Turkey, Nematology, 2007, 9, 859 867
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Yüksel B,Serin M,Baysal İ,Erdem M,Pathogenicity of Bursaphelenchus mucronatus in pine seedlings under greenhouse conditions, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2007, 31, 169 173
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Keten A,Baysal İ,Yüksel B,The effect of log seasonality on the reproductive potential of Monochamus galloprovincialis Olivier Coleoptera Cerambycidae reared in black pine logs under laboratory conditions, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2007, 31, 413 422
 • Yuksel B,AKBULUT SÜLEYMAN,The Biology and Predators of Hylurgops palliatus Coleoptera Scolytidae and its role in Ecosystems, A.İ.B.Ü. Ormancılık Dergisi, 2006, 2, 139 147
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Yuksel B,Pine Wilt Disease A Potential Threat to Pine Forests of Turkey, A.İ.B.Ü. Ormancılık Dergisi, 2006
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Yüksel B,Keten A,Investigation of Lepidoptera richness at different time periods and in different habitats in Düzce in Turkey, Forest Science- Bulgaria, 2006, 4, 81 91
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Vieira P,Ryss A,Yuksel B,Keten A,Mota M,Valadas V,Preliminary survey of the pinewood nematode in Turkey, Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 2006, 538 542
 • Kanat M,AKBULUT SÜLEYMAN,Determination of Some Pest Insect Species Damaging Oak Forests in the Southeast Anatolia Region Kahramanmaraş of Turkey, K.S.U. Journal of Science and Engineering, 2005
 • Yuksel B,AKBULUT SÜLEYMAN,Doğu Ladini Ormanlarında Ips sexdentatus Boern un Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, 2005, 55, 59 70
 • Yuksel B,AKBULUT SÜLEYMAN,Keten A,Çam Ökseotu Viscum album ssp austriacum Wiesb Vollman nun Zararı Biyolojisi ve Mücadelesi, i S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, 2005, 111 124
 • Kanat M,Toprak Ö,AKBULUT SÜLEYMAN,Determination of Some Biological Characteristics of Calosoma sycophanta L Coleoptera Carabidae, Turkish Journal of Zoology, 2005, 29, 71 75
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Stamps W T,Linit M J,Population dynamics of Monochamus carolinensis Col Cerambycidae under laboratory conditions, Journal of Applied Entomology, 2004, 128, 17 21
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Keten A,Stamps W T,Effect of Alleycropping Practices on Crops and Arthropod Diversity in Duzce Turkey, Journal of Agronomy and Crop Science, 2003, 189, 261 269
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Yüksel B,Keten A,The Lepidoptera INSECTA Fauna of Düzce Province, Turkish Journal of Zoology, 2003, 27, 257 268
 • Yuksel B,AKBULUT SÜLEYMAN,Doğu Ladini Ormanlarında Pityogenes bidentatus Herbst un Biyolojisi ve Potansiyel Predatörleri, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, 2002, 52, 85 94
 • Keten A,AKBULUT SÜLEYMAN,Düzce Yöresinde Alabalık Yetiştiriciliği Potansiyelinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, 2001, 49 60
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Çevre Kirliliğinin Yaban Hayatı Üzerine Etkileri, Orman Bakanlığı, Teknik Bülteni, 2001, 2, 11 14
 • Yavuzşefik Y,AKBULUT SÜLEYMAN,Düzce Yöresinde Ökseotu Gözlemleri, Orman ve Av, 2000, 27 29
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Küresel Isınmanın Böcek Populasyonları Üzerine Muhtemel Etkileri, Ekoloji Çevre Dergisi, 2000, 49, 25 27
 • Kantay B,AKBULUT SÜLEYMAN,Biyolojik Klasik Mücadelenin Faydaları ve PotansiyelRiskleri, Orman ve Av, 1999, 19 22
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Tarımsal Ormancılıkta Ağaçların Zararlı Böceklerin Kontrolü Üzerine Etkileri, Orman Mühendisliği, 1999, 36, 4 7
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Zararlıların ve Bitki Hastalıklarının Kontrolünde Biyoteknoloji Kullanımı ile İlgili Düşünceler, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, 1999, 49, 131 138
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Linit M J,Reproductive Potential of Monochamus carolinensis Coleoptera Cerambycidae with Respect to Nematode Phoresis, Environmental Entomology, 1999, 28, 407 411
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Linit M J,Seasonal Effect on Reproductive Performance of Monochamus carolinensis Coleoptera Cerambycidae Reared in Pine Logs, Lournal of Economic Entomology, 1999, 92, 631 637
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Linit M J,Flight Performance of Monochamus carolinensis Coleoptera Cerambycidae with Respect to Nematode Phoresis and Beetle Characteristics, Environmental Entomology, 1999, 28, 1014 1020
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Zararlı Böceklerin Kontrolünde Ekolojik Yaklaşımın Gerekliliği, Orman ve Av, 1998, 10 12
 • AKBULUT SÜLEYMAN,H,H Cebeci,Düzce de Orman Kaçakçılığının Nedenleri Üzerine Düşünceler, Flaş Dergisi, 1998, 12 14
 • Taşdemir Sinan,AKBULUT SÜLEYMAN,ÖZTÜRK NURAY,Kanzaki Natsumi,Preliminary survey of Bursaphelenchus species in deciduous forests of İzmir Forest District Directorate,ERASMUS International Academic Research Symposium on Science, Engineering and Architecture Sciences,05.04.2019 06.04.2019, 06.04.2019
 • Kabaoğlu Ali,ÖZTÜRK NURAY,Kulaç Şemsettin,BAYSAL İSMAİL,AKBULUT SÜLEYMAN,ÖZBAYRAM ALİ KEMAL,YÜKSEL BEŞİR,Differences in total soluble sugar amount of Quercus pubescens and Qurcus cerris trees after the low and high intensity of surface fire,Ecology Symposium,11.05.2017 13.05.2017, 13.05.2017
 • AKBULUT SÜLEYMAN,ÖZTÜRK NURAY,DAYI MEHMET,BAYSAL İSMAİL,Potential Effects of Exotic Forest Pests Via International Trade on Forest Ecosystems of Turkey,Ecology Symposium,11.05.2017 13.05.2017, 13.05.2017
 • DAYI MEHMET,AKBULUT SÜLEYMAN,ÖZTÜRK NURAY,BAYSAL İSMAİL,Review of the studies on pine wilt disease in Turkey and future projections to protect forest ecosystems from pine wilt threat,Ecology Symposium,11.05.2017 13.05.2017, 13.05.2017
 • YALÇIN MESUT,AKÇAY ÇAĞLAR,AKBULUT SÜLEYMAN,Determination of Hylotrupes bajulus (Coleoptera:Cerambycidae) in log and factory depots ın western Black sea Region of Turkey,Final COST Action FPBO3 International Conference Building with Bio-Based Materials: Best Practice and Performance Specification,06.09.2017 07.09.2017, 07.09.2017
 • Vieira P,Moa M,Ryss A,Kulinich O,AKBULUT SÜLEYMAN,Supported European Bursaphelenchus network infrastructure resources and information facilities Nematoda Aphelenchida Aphelenchoididae,International Symposium - Information Systems on Biodiversity of Species & Ecosystems, 01.12.2015
 • Dayı M,Henriques J,Alves M,Mota M,AKBULUT SÜLEYMAN,Henriques I,Correia A,Preliminary genetics analysis of the bacteria associated with Monochamus galloprovincialis in Turkey,IUFRO Joint Meeting, 09.04.2014
 • Baysal İ,AKBULUT SÜLEYMAN,Türkiye çam ormanlarında çam odun nematodu Bursaphelenchus xylophilus varlığının tespitine yönelik gerçekleştirilen 9 yıllık çalışma sonuçlarına yönelik genel bir değerlendirme,Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, 7-9 Nisan 2014 Antalya., TÜRKİYE, 09.04.2014
 • Dayı M,AKBULUT SÜLEYMAN,Preliminary results of potential vector species of Bursaphelenchus spp Nematoda Parasitaphelenchidae in Turkey,Pine wilt Disease Conference, 15.10.2013
 • AKBULUT SÜLEYMAN,W,T Stamps,Tarımsal Ormancılığın Biyolojik Çeşitlilik ve Zararlı Problemleri Üzerine Etkileri,Türkiye 1. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, TÜRKİYE, 23.11.2011
 • Dayı M,AKBULUT SÜLEYMAN,Bazı Orman Zararlısı Patojenlerin Populasyon Dinamiği Üzerine Vektör Organizmaların Etkisi,Türkiye 1. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, TÜRKİYE, 23.11.2011
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Dayı M,Ekzotik Orman Zararlılarının Orman Ekosistemlerine Etkileri Çam Kuruma Hastalığı Örneği,Türkiye 1. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, TÜRKİYE, 23.11.2011
 • Dayı M,Baysal İ,AKBULUT SÜLEYMAN,Yuksel B,Türkiye Ormanlarında Bulunan Bursaphelenchus Türlerinin Yayılış Gösterdiği Coğrafik Bölgeler ve Orman Tipleri,Ekoloji 2011 Sempozyumu, TÜRKİYE, 05.05.2011
 • Keten A,AKBULUT SÜLEYMAN,Dayı M,Yuksel B,Monochamus galloprovincialis in Coleoptera Cerambycidae nin Laboratuar Koşullarında Biyolojik ve Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi,Ekoloji 2011 Sempozyumu)., TÜRKİYE, 05.05.2011
 • Linit M J,AKBULUT SÜLEYMAN,The insect vectors Biology and Ecology,Pine Wilt Disease: A worldwide threat to forest ecosystems,10.07.2006 14.07.2006, 28.08.2008
 • Vieira P,Ryss A,AKBULUT SÜLEYMAN,Valadas V,Keten A,Yuksel B,Mota M,Survey of Bursaphelenchus secies Nematoda Parasitaphelenchidae in North Regions of Turkey,28th International Symposium of European Society of Nematologists., 05.06.2006
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Vieira P,Keten A,Mota M,Potential threat and present status of survey of pinewood nematode in Turkey,Pine wilt disease: a worldwide potential threat to forest ecosystems. International Symposium, 10.07.2006
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Baysal İ,Yuksel B,Serin M,Erdem M,Preliminary experiment on the pathogenicity Bursaphelenchus mucronatus on three pine species under greenhouse conditions,Pine wilt disease: a worldwide potential threat to forest ecosystems. International Symposium, 10.07.2006
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Stamps T,W,Yuksel B,Linit M,Comparison of some biological characteristics of M carolinensis and M galloprovincialis Coleoptera Cerambycidae,Pine wilt disease: a worldwide potential threat to forest ecosystems. International Symposium, 10.07.2006
 • Yuksel B,AKBULUT SÜLEYMAN,Baysal İ,Gültekin Y,S,Düzce yöresinin Yenilebilir Mantarları,I. Uluslar arası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 01.11.2006
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Yuksel B,Serin M,Erdem M,Ünal S,Baysal İ,Doğu Ladini Sarıçam ve Göknar Ormanlarında Thanasimus formicarius L Coleoptera Cleridae un Başlıca Avları ile İlişkileri ve Biyolojik Mücadeledeki Rolü,Ladin Sempozyumu, TÜRKİYE, 20.10.2005
 • Yuksel B,AKBULUT SÜLEYMAN,Serin M,Erdem M,Baysal İ,Doğu Ladini Sarıçam ve Göknar Ormanlarında Rhizophagus depressus Fabr Coleoptera Rhizophagidae un Başlıca Avları ile İlişkileri ve Biyolojik Mücadeledeki Rolü,Ladin Sempozyumu, TÜRKİYE, 20.10.2005
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Yuksel B,Keten A,Vieira P,Mota M,Türkiye Nematod Faunası için Yeni Bir Bursaphelenchus Fuchs 1937 Nematoda Parasitaphelenchidae Türü Bursaphelenchus pinophilus,Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi, TÜRKİYE, 08.09.2004
 • Yuksel B,AKBULUT SÜLEYMAN,Keten A,Pityophthorus pityographus Ratz un Biyolojisi ve Potansiyel Predatörlerinin Belirlenmesi,Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi, TÜRKİYE, 08.09.2004
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Keten A,Effects of an Agroforestry System of Poplar and Agricultural Crops on Arthropod Diversity in Duzce,Environmental Problems of the Mediterranean Region (EPMR-2002), International Conference, 12.04.2002
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Keten A,Küresel Bir Sorun Olarak Ekzotik Orman Zararlıları,II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, TÜRKİYE, 15.05.2002
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Yuksel B,Keten A,Çam Kese Böceğine Thaumetopoea pityocampa Schiff Karşı Düzce Orman İşletme Müdürlüğü nde Feromon Tuzağı ile Yapılan Ön Denemelerin Sonuçları,Ülkemiz Ormanlarında Çam Keseböceği Sorunu ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, TÜRKİYE, 24.04.2002
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Keten A,Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Ormanlarında Koruma Sorunları,II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, TÜRKİYE, 15.05.2002
 • Linit M,J,AKBULUT SÜLEYMAN,Pinewood nematode Phoresis The impact on Monochamus carolinensis life functions The Pinewood Nematode PWN Bursaphelenchus xylophilus,Proceedings of an International Workshop, 22.08.2001
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Keten A,IPM Zararlı Kontrolüne Yaklaşımın Yeni Adı,I. Ulusal Ormancılık Kongresi, TÜRKİYE, 19.03.2001
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Serez M,Pestisidlerin Canlılar ve Çevre Üzerine Olan Etkileri,Türkiye Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, TÜRKİYE, 18.11.1999
 • M,J Linit,AKBULUT SÜLEYMAN,Necibi S,Stamps W,T,Biological Interactions Between Monochamus carolinensis and Bursaphelenchus xylophilus In Symposium on Sustainability of Pine Forests in Relation to Pine Wilt and Decline,Proceedings of International Symposium, 27.10.1998
 • Dayı M,AKBULUT SÜLEYMAN,Yuksel B,Bursaphelenchus türlerinin sera ve dış ortam koşullarında bazı çam fidanlarında patojenliğinin belirlenmesi,Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, TÜRKİYE
 • AKBULUT SÜLEYMAN,Togashi Katsumi,Linit Marc J, Cerambycidae of the World:Biology and Pest management, Cerambycids as Plant Disease Vectors with Special Reference to Pine Wilt, ISBN:978-1-4822-1990-6, S:209 252, CRC Press TaylorFrancis, 2017
 • Yüksel B,Serin M,AKBULUT SÜLEYMAN,Erdem M, Bolu ve Aladağ göknar ormanlarında göknar hortumlu böceği Pissodes picea Illig Coleoptera Curculionidae nın ekolojisi, Çevre ve Orman Bakanlığı,Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Bakanlık, 2007
 • Serin M,Erdem M,Yüksel B,AKBULUT SÜLEYMAN, Bolu ve Aladağ Orman İşletmesi Göknar Abies bornmülleriana Mattf Ormanlarında Etkin Zarar Yapan Kabuk Böceklerinin Yaşam Döngülerinin Belirlenmesi ve Bunlara Karşı Alınabilecek Önlemlerin Araştırılması, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, 2005
 • Yavuzşefik Y,AKBULUT SÜLEYMAN, Tarımsal Ormancılık Ders Notu, Kazancı Kitap Ticaret A.Ş, 2005
 • (2019), (Düzce yöresinin Yenilebilir Mantarları)
 • (Düzce için yeni bir zararlı Cydalima perspectalis Walker 1859 Lepidoptera Crambidae)
 • (Wood Destroying Insect in Düzce Province)
 • (Insect vectors of the pinewood nematode a review of the biology and ecology of Monochamus species)
 • (Türkiye de Orman Kaçakçılık Suçları ve Kaçakçı Profilinin Değerlendirilmesi Akyazı ve Hendek Örneği)
 • (Bursaphelenchus Fuchs 1937 Nematoda Parasitaphelenchidae species associated with Pinus species in northern Turkey)
 • (Morphological and molecular characterisation of Bursaphelenchus andrassyi sp n Nematoda Aphelenchoididae from Romania and Turkey)
 • (The Lepidoptera INSECTA Fauna of Düzce Province)
 • (Pathogenicity testing of four Bursaphelenchus species on conifer seedlings under greenhouse conditions)
 • (Dreyfusia nordmannianae in Northern and Central Europe potential for biological control and comments on its taxonomy)
 • (First Record of Bursaphelenchus vallesianus Braasch Schönfeld Polomski and Burgermeister in Turkey)
 • (Determination of Some Pest Insect Species Damaging Oak Forests in the Southeast Anatolia Region Kahramanmaraş of Turkey)
 • (Düzce de Bazı Konukçu Ağaç Özelliklerinin Çam Kese böceğinin Yumurta Koyma Yeri Tercihleri Üzerine Etkileri)
 • (Effect of Alleycropping Practices on Crops and Arthropod Diversity in Duzce Turkey)
 • (Effects of different ecological and silvicultural factors on beetle catches in the Turkish fir Abies bornmülleriana Mattf ecosystems)
 • Batı Karadeniz Bölgesinde Odunlarda Zarar Yapan Böcek Türlerinin Belirlenmesi ve Ahşap Sanayisinde En Çok Tercih Edilen Ağaç Türlerinin Böceklere Karşı Doğal Dayanıklılıklarının Tespit Edilmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (301.910),25.1.2018
 • Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Ormanlarında Bazı Bursaphelenchus Türlerinin Farklı Çam Türlerinde Patojenliklerinin Belirlenmesi, Yürütücü, BAP, Yürütücü,,17.11.2016
 • Ege ve Marmara Bölgelerinin Çam Ormanlarındaki Bursaphelenchus Türlerinin Vektör Böceklerinin Araştırılması Düzce Üniversitesi BAP Başkanlığı Proje No 2011 02 02 076 , Yürütücü, BAP, Yürütücü,,13.3.2015
 • Düzce Yöresi Tarımsal Ormancılık Uygulamalarının Böcek Çeşitliliği ve Populasyon Değişkenliği Üzerine Etkileri TÜBİTAK TOGTAG TARP 2512 , Yürütücü, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü
 • Düzce İlinde Kesilmiş ve Kullanılan Ağaç Malzemede Zarar Yapan Böceklerin Belirlenmesi A İ B Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı BAP Proje No 2001 05 02 90 , Yürütücü, BAP, Yürütücü
 • Batı Karadeniz Göknar Abies bornmülleriana Mattf Ormanlarında Farklı Silvikültürel ve Ekolojik Faktörlerin Böcek Populasyonu Dinamiği Üzerine Etkileri A İ B Ü BAP Başkanlığı Proje No 2001 100 , Araştırmacı, BAP, Araştırmacı
 • Pinewood Nematode Bursaphelenchus xylophilus a Threat to European Forestry NATO Collaborative Linkage Grant LST CLG 978881 , Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı
 • Bolu ve Aladağ Orman İşletmesi Uludağ Göknar Abies bornmülleriana Mattf ı Ormanlarında Etkin Zarar Yapan Kabuk Böceklerinin Yaşam Döngülerinin Belirlenmesi ve Bunlara Karşı Alınabilecek Önlemlerin Araştırılması Orman Bakanlığı Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü , Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı
 • Bolu ve Aladağ Orman İşletmesi Göknar Ormanlarında Kabuk Böceklerinde Kullanılan Feromon Tuzak Tiplerinin Yakalama Kapasitelerinin Belirlenmesi Pityokteines curvidens Germar Örneği Proje Araştırıcısı T C Orman Bakanlığı Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü 08 4402 2003 2006 2008 , Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı
 • Çam Odun Nematodunun Bursaphelenchus xylophilus Batı Karadeniz deki Varlığının Araştırılması ve Potansiyel Vektör Böceklerin Laboratuvar Koşullarında Yetiştirilmesi A İ B Ü BAP Başkanlığı Proje No 2003 05 02 147 , Yürütücü, BAP, Yürütücü
 • Çam Odun Nematodunun Bursaphelenchus xylophilus Türkiye deki varlığının Araştırılması TÜBİTAK TOVAG 3271 , Yürütücü, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü
 • Aladağ Orman İşletmesi Uludağ Göknarı Abies bornmülleriana Mattf Ormanlarında Kabuk Böceklerinin Kışlama Hibernasyon Davranışlarının Belirlenmesi Pityokteines curvidens Germar Örneği T C Orman Bakanlığı Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü 08 4404 2006 2008 , Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı
 • Türkiye nin Çam Ormanlarında Çam Odun Nematodunun Bursaphelenchus xylophilus Nematoda Parasitaphelenchidae ve Diğer Bursaphelenchus Cinsine Ait Nematod Türlerinin Vektör Böcekleriyle Belirlenmesi ve Patojenliklerinin Araştırılması TÜBİTAK 107O088 , Yürütücü, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü
 • Turkish Journal of Forestry
 • Applied Entomology and Zoology
 • International Journal of Bartın Faculty of Forestry
 • Harran Journal of Agricultural and Food Science
 • International Journal of Entomology and nematology
 • Kastamonu University Journal of Forestry Faculty
 • Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Editör,
 • International Journal of Entomology and Nematology, Editör,
 • Turkish Journal of Biodiversity, Editör,
 • International Journal of Entomology and Nematology, Editör,
 • İzmit Orman İşletme Müdürlüğü'nde yapraklı türlerde görülen bursaphelenchus türlerinin belirlenmesi, SİNAN TAŞDEMİR, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ormanlarında bazı Bursaphelenchus türlerinin farklı çam türlerinde patojenliklerinin belirlenmesi, NURAY ÖZTÜRK, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Türkiye'nin farklı bölgelerinde (Ege ve Marmara) Bursaphelenchus fuchs, 1937 (Nematoda: Parasitaphelenchidae) türlerinin vektör böceklerinin belirlenmesi, MEHMET DAYI, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Bazı Bursaphelenchus türlerinin sera koşulları altında çam ve sedir fidanlarındaki patojenliklerinin belirlenmesi, MEHMET DAYI, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Karaçam ölü örtüsünde yangın büyüme ve gelişimi, İSMAİL BAYSAL, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ormanlarının Lepidoptera türleri, AKİF KETEN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer, Tamamlanmış
 • TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü,2013
 • TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü,2012
 • TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü,2012
 • YÖK Yurtdışı Bursu,2011
 • Düzce Üniversitesi Keşif Ödülü,2010
 • TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü ,2009
 • TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü ,2008
 • TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü ,2008
 • TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü ,2007
 • TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü ,2007
 • TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü ,2004
 • TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü ,2003
 • YÖK Yurtdışı Lisansüstü Eğitim-Öğretim Bursu ,1993
 • İ.Ü. Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Dönem Birincisi,1990
 • Visiting Professor Grant
 • YÖK Yurtdışı Araştırma Bursu
 • YÖK Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Bursu
Menüyü Kapat