ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doktora KAHRAMANMARAİ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • Lisansüstü DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-EĞİTİM BİLİMLERİ A.B.D. - ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ
 • Üniversite GAZİ ÜNİV. TEKNİK EĞİTİM FAK. MOBİLYA VE DEKORASYON A.B.D. - MOBİLYA VE DEKORASYON EĞİTİMİ
 • Üniversite KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ.-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora KAHRAMANMARAİ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • Lisansüstü DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-EĞİTİM BİLİMLERİ A.B.D. - ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ
 • Üniversite GAZİ ÜNİV. TEKNİK EĞİTİM FAK. MOBİLYA VE DEKORASYON A.B.D. - MOBİLYA VE DEKORASYON EĞİTİMİ
 • Üniversite KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ.-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ
 • ÇAVUŞ VEDAT,Using of The Fiber Reinforced Plastics in Wood Material, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2019, 7, 1110 1121
 • ÇAVUŞ VEDAT,Determination of Thermal Conductivity Properties in Some Wood SpeciesObtained from Turkey, BioResources, 2019, 14, 6709 6715
 • ÇAVUŞ VEDAT,Rising Trend in Engineered Wood Products Cross Laminated Timber, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 2019
 • AYATA ÜMİT,ÇAVUŞ VEDAT,The determination of the surface adhesion resistance and pendulum hardness on the parquets applied UV varnish as single and double layers, Journal of Engineering Sciences and Design, 2018, 6, 541 545
 • AYATA ÜMİT,ÇAVUŞ VEDAT,Amerikan ceviz, Amerikan meşesi ve kırmızı Amerikan meşesi odunlarında renk ve parlaklık üzerine ısıl işlemin (ThermoWood Metot) etkisi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 2018, 6, 546 553
 • ÇAVUŞ VEDAT,AYATA ÜMİT,Manolya ağacı, akçaağaç ve tespih ağacı odunlarında vida tutma direnci üzerine bir araştırma, Mobilya ve Ahşap Malzeme Araştırmaları Dergisi, 2018, 1, 94 102
 • ÇAVUŞ VEDAT,MENGELOĞLU FATİH,Farklı Erime Akış Indeksine Sahip Polipropilen Kompozitlerin Mekanik Özellikleri Üzerine Lignoselülozik Dolgu Maddesi Türü Ve Kullanım Oranının Etkisi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2017, 28, 994 999
 • ÇAVUŞ VEDAT,MENGELOĞLU FATİH,Utilization Of Synthetic Based Mineral Filler In Wood Plastics Composite, Journal Of Achievements Of Materials And Manufacturing Engineering, 2016, 77, 57 63
 • ÇETİN NİHAT SAMİ,ÇETİN NİLGÜL,NARLIOĞLU NASIR,ÇAVUŞ VEDAT,ALTUNTAŞ ERTUĞRUL,MDF atıklarının odun plastik kompozitlerin üretiminde değerlendirilmesi, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 2014, 15, 65 71
 • ÇETİN NİHAT SAMİ,ÇETİN NİLGÜL,NARLIOĞLU NASIR,ÇAVUŞ VEDAT,Effect of bark flour on the mechanical properties of HDPE composites, Usak University Journal of Material Sciences, 2014, 3, 23 32
 • KURT RAMAZAN,Aslan Kaan,ÇAVUŞ VEDAT,Influence of Press Pressure on the Properties of Parallel Strand Lumber Glued with Urea Formaldehyde Adhesive, BioResources, 2013, 8, 4029 4037
 • KURT RAMAZAN,aslan kaan,cil muhammet,ÇAVUŞ VEDAT,Properties Of Parallel Strand Lumber From Two Hybrid Poplar Clones Using Melamine Urea Urea Formaldehyde Adhesive, BioResources, 2012, 7, 3711 3719
 • KURT RAMAZAN,ÇAVUŞ VEDAT,Aslan Kaan,ÇİL MUHAMMET,Farklı Dolgu Maddelerinin Tabakalanmış Kaplama Kerestelerin (LVL) Bazı Mekanik ve Yanma Özellikleri Üzerine Etkileri., KSÜ Mühendislik Bil. Der., 2012, 45 49
 • KURT RAMAZAN,Cil Muhammet,Aslan Kagan,ÇAVUŞ VEDAT,Effect Of Pressure Duration On Physical, Mechanical And Combustibility Characteristics Of Laminated Veneer Lumber (LVL) Made With Hybrid Poplar Clones, BioResources, 2011, 6, 4886 4894
 • KURT RAMAZAN,ÇAVUŞ VEDAT,Manufacturing Of Parallel Strand Lumber (PSL) From Rotary Peeled Hybrid Poplar I-214 Veneers With Phenol Formaldehyde And Urea Formaldehyde Adhesives, Wood Research, 2011, 56, 137 144
 • ÇAVUŞ VEDAT,Laminat Ve Lamine Yer Döşemesi, pazarlama dünyası, 2007, 21, 26 34
 • ÇAVUŞ VEDAT,Laminat teknolojisi., Laminart Dergisi, 2007, 39, 36 40
 • ÇAVUŞ VEDAT,Mobilya endüstrisinde kullanılan birleştirmeler, Mobilya Dekorasyon Dergisi, 2006, 59, 110 116
 • ÇAVUŞ VEDAT,MENGELOĞLU FATİH,Bozkurt Fatma,EFFECT OF FILLERS TYPE AND RATIO ON SOME PHYSICAL PROPERTIES OF WOOD PLASTIC COMPOSITES,ÇU K U R O V AI I . U L U S L A R A RASI M U L T İ D İ S İ P L İ N E R Ç A L I Ş M A L A R K O N G R E S İ AD A N A,26.04.2019 28.04.2019, 28.04.2019
 • ÇAVUŞ VEDAT,MENGELOĞLU FATİH,Bozkurt Fatma,THE EFFECT OF PARTICLE SIZE (NANO-MICRON)AND RATIO TITANIUMDIOXIDE ON THE COMBUSTION PROPERTIES OF WOOD PLASTIC COMPOSITES,Ç U K U R O V AI I . U L U S L A R A RASIM U L T İ D İ S İ P L İ N E RÇ A L I Ş M A L A RK O N G R E S İ,26.04.2019 28.04.2019, Adana, TÜRKİYE, 11.06.2019
 • ÇAVUŞ VEDAT,MENGELOĞLU FATİH,The Effect Of Synthetic And Lignocellulosic Filler Material Type, Ratio On Some Physical Properties Of Wood Plastic Composites,International Agean Symposium On Innoative Interdisciplinary Scientific Researches,26.03.2019 27.03.2019, 31.03.2019
 • ÇAVUŞ VEDAT,MENGELOĞLU FATİH,Determination of Color Properties Long-Term Natural Weathering of Wood Plastic Composites in Different Particle Size And Ratio (Nano - Micron) Titaniumdioxide,International Agean Symposium On Innoative Interdisciplinary Scientific Researches,26.03.2019 27.03.2019, 31.03.2019
 • BAL BEKİR CİHAD,AYATA ÜMİT,ÇAVUŞ VEDAT,ŞAHİN SIRRI,EFE FATİH TUNCAY,DİLİK TUNCER,İzmir’de Yetişen Kara Servi (Cupressus Sempervirens) Odununun Bazı Fiziksel Ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi,IV. Uluslararası Mesleki Ve Teknik Bilimler Kongresi,07.12.2018 09.12.2018, ERZURUM, TÜRKİYE, 22.12.2018
 • BAL BEKİR CİHAD,AYATA ÜMİT,ÇAVUŞ VEDAT,ŞAHİN SIRRI,EFE FATİH TUNCAY,DİLİK TUNCER,Huş (Betula Pendula) Odununun Bazı Fiziksel Ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması,IV. Uluslararası Mesleki Ve Teknik Bilimler Kongresi,07.12.2018 09.12.2018, ERZURUM, TÜRKİYE, 22.12.2018
 • BAL BEKİR CİHAD,AYATA ÜMİT,ÇAVUŞ VEDAT,EFE FATİH TUNCAY,Dişbudak, Doğu Kayını, Göknar ve Avrupa melezi Ağaç Türlerinde Çivi Tutma Direncinin Belirlenmesi,5th International Congress on Multidisciplinary Studies,02.11.2018 03.11.2018, ANTALYA, TÜRKİYE, 01.12.2018
 • ÇAVUŞ VEDAT,AYATA ÜMİT,ŞAHİN SIRRI,The Effects of heat treatment (Silvapro®) on colour and glossiness in abura, amarante, baboen, burkea, ımbuia, mukarati, pear, rengas, sali and sepetir wood types,3. The International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC 2018),17.09.2018 19.09.2018, Nevşehir, TÜRKİYE, 19.11.2018
 • ÇAVUŞ VEDAT,AYATA ÜMİT,ŞAHİN SIRRI,Determination of color and glossiness in heat-treated (Silvapro®) alep, awoura, bubinga, andiroba, gutambu, lime european, mersawa, nyatoh, punah and timborana wood types,3. The International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC 2018),17.09.2018 19.09.2018, Nevşehir, TÜRKİYE, 19.11.2018
 • BAL BEKİR CİHAD,AYATA ÜMİT,ÇAVUŞ VEDAT,ŞAHİN SIRRI,EFE FATİH TUNCAY,DİLİK TUNCER,İzmir’de yetişen kara servi (Cupressus sempervirens) odununun bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi,IV. Uluslararası Mesleki Ve Teknik Bilimler Kongresi (UMTEB),07.12.2018 09.12.2018, Erzurum, TÜRKİYE, 25.12.2018
 • BAL BEKİR CİHAD,AYATA ÜMİT,ÇAVUŞ VEDAT,ŞAHİN SIRRI,EFE FATİH TUNCAY,DİLİK TUNCER,Huş (Betula pendula) odununun bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin araştırılması,IV. Uluslararası Mesleki Ve Teknik Bilimler Kongresi (UMTEB),07.12.2018 09.12.2018, Erzurum, TÜRKİYE, 25.12.2018
 • BAL BEKİR CİHAD,AYATA ÜMİT,ÇAVUŞ VEDAT,EFE FATİH TUNCAY,Ceviz, maun, kestane ve ıhlamur odunlarında vida tutma kapasitesinin belirlenmesi,5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi,02.11.2018 03.11.2018, Antalya, TÜRKİYE, 11.12.2018
 • BAL BEKİR CİHAD,AYATA ÜMİT,ÇAVUŞ VEDAT,EFE FATİH TUNCAY,Dişbudak, doğu kayını, göknar ve Avrupa melezi ağaç türlerinde çivi tutma direncinin belirlenmesi,5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi,02.11.2018 03.11.2018, Antalya, TÜRKİYE, 11.12.2018
 • AYATA ÜMİT,ÇAVUŞ VEDAT,BAL BEKİR CİHAD,EFE FATİH TUNCAY,Dut, doğu çınarı, kızılçam ve sedir ağaç türlerinde janka sertlik değerinin belirlenmesi,2. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu,30.11.2018 02.12.2018, Samsun, TÜRKİYE, 01.12.2018
 • AYATA ÜMİT,ÇAVUŞ VEDAT,BAL BEKİR CİHAD,EFE FATİH TUNCAY,Determination of Janka Hardness of Mulberry, Sycamore, Red pine and Cedar Woods,2ndInternational Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies,30.11.2018 02.12.2018, 06.12.2018
 • ÇAVUŞ VEDAT,MENGELOĞLU FATİH,Effects Of Lıgnocellulosıc Fıller Types And Concentratıons On The Mechanıcal Propertıes Of Polypropylene Based Composıtes Wıth Varıous Melt Flowıng Index (mfı),16,Uluslararası Malzeme Sempozyumu,12.11.2016 , 30.11.2018
 • ÇAVUŞ VEDAT,MENGELOĞLU FATİH,“Utilization of Synthetic Based Mineral Filler in Wood Plastics Composite,16. Uluslararası Malzeme Sempozyumu,12.10.2016 , 30.10.2016
 • ÇETİN NİHAT SAMİ,ÇETİN NİLGÜL,NARLIOĞLU NASIR,ÇAVUŞ VEDAT,Odun Plastik Kompozit Üretiminde Odun Unu Yerine Meşe Kabuğu Ununun Değerlendirilmesi,III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu,08.05.2014 , 10.05.2014
 • KURT RAMAZAN,ÇAVUŞ VEDAT,Ercan Memet,Kavağın Mühendislik Ürünü Ağaç Malzemelerde Kullanımı,Türkiye Milli Kavak Koordinatörlüğü VIII. Genel kurul toplantısı,13.11.2014 , TÜRKİYE, 14.11.2014
 • ÇETİN NİHAT SAMİ,ÇETİN NİLGÜL,NARLIOĞLU NASIR,ÇAVUŞ VEDAT,Ağaç Kabuğunun YYPE Kompozitlerin Mekanik Özellikleri Üzerine Etkileri.07-09 Kasım 2013,II. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu,,07.11.2013 , TÜRKİYE, 09.11.2013
 • ÇAVUŞ VEDAT,KURT RAMAZAN,ÇİL MUHAMMET,Aslan Kaan,Mobilya ve İçmekan Tasarımında Ağaç Esaslı Malzemelere Yeni Bir Yaklaşım: Mühendislik Ürünü Ağaç Malzemeler.,3. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu,10.10.2013 , TÜRKİYE, 12.10.2013
 • ÇAVUŞ VEDAT,DİZMAN TOMAK EYLEM,KURT RAMAZAN,KARADEMİR ARİF,ERTAŞ MURAT,Orman Endüstride Suyun Kullanım Alanları.,3. Uluslararası Bursa Su Kongresi Ve Sergisi.,22.03.2013 , 24.03.2013
 • ÇAVUŞ VEDAT,KURT RAMAZAN,DİZMAN TOMAK EYLEM,KARADEMİR ARİF,ERTAŞ MURAT,Çavuş, V., Kurt, R., Tomak, E.D., Karademir, A., Ertaş, M., 2013. “Mobilya sektörünün Bursa ekonomisindeki yeri ve önemi.,Bursa 4. Kent Sempozyumu,07.06.2013 , TÜRKİYE, 08.06.2013
 • KURT RAMAZAN,ÇAVUŞ VEDAT,Aslan Kaan,ÇİL MUHAMMET,Kurt, R. Çavuş, V. Aslan, K. Çil, M. 2012. “Farklı Dolgu Maddelerinin Tabakalanmış Kaplama Kerestelerin (LVL) Bazı Mekanik ve Yanma Özellikleri Üzerine Etkileri.,I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu,26.10.2011 , TÜRKİYE, 28.10.2011
 • KURT RAMAZAN,ÇAVUŞ VEDAT,MERİÇ HAYRETTİN,Kurt, R., Çavuş, V., Meriç, H., 2010. “Keresteye Alternatif Bazı Mühendislik Ürünü Ağaç Malzemeler Paralel şerit Kereste, Tabakalanmış şerit Kereste ve Ahşap I-Kiriş,III Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi.,20.05.2010 , TÜRKİYE, 22.05.2010
 • KURT RAMAZAN,MENGELOĞLU FATİH,ÇAVUŞ VEDAT,Okaliptüs Odununun Kullanımında Yeni Alanlar.,1.Ulusal Okaliptüs Sempozyumu,17.04.2008 , TÜRKİYE, 19.04.2008
 • ÇAVUŞ VEDAT,MENGELOĞLU FATİH,BOZKURT FATMA,Effect Of Filler Material Types And Rates On The Some Properties Of Wood Plastic Composite,ERASMUS INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH,06.04.2019 07.04.2019
 • ÇAVUŞ VEDAT,MENGELOĞLU FATİH,BOZKURT FATMA,Determination of the Effect of Lignocellulosic Filling Material Type and Melt Flow Index on Some Physical Properties of Wood Plastic Composites,ERASMUS INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH,06.04.2019 07.04.2019
 • MENGELOĞLU FATİH,ÇAVUŞ VEDAT, RESEARCH REVIEWS IN AGRICULTURE, FORESTRY ANDAQUACULTURE SCIENCES - Summer, 2019, ADDITIVES USED IN WOOD PLASTIC COMPOSITE MANUFACTURING, ISBN:978-605-7852-88-5, S:49 64, Gece Publishing, 2019
 • (Manufacturing of parallel strand lumber (PSL) from rotary peeled hybrid poplar I-214 veneers with phenol formaldehyde and urea formaldehyde adhesives)
 • (Manufacturing of parallel strand lumber (PSL) from rotary peeled hybrid poplar I-214 veneers with phenol formaldehyde and urea formaldehyde adhesives)
 • (Effect of pressure duration on physical, mechanical, and combustibility characteristics of laminated veneer lumber (LVL) made with hybrid poplar clones)
 • (Influence of press pressure on the properties of parallel strand lumber glued with urea formaldehyde adhesive)
 • (Influence of press pressure on the properties of parallel strand lumber glued with urea formaldehyde adhesive)
 • (Influence of press pressure on the properties of parallel strand lumber glued with urea formaldehyde adhesive)
 • (Utilisation of MDF waste for wood plastic composites production)
 • (Utilisation of MDF waste for wood plastic composites production)
 • (Utilisation of MDF waste for wood plastic composites production)
 • (Effect of bark flour on the mechanical properties of HDPE composites)
 • (Effect of bark flour on the mechanical properties of HDPE composites)
 • Farklı erime akış indeksine sahip polipropilen esaslı ahşap polimer kompozitlerin özelliklerinin belirlenmesi.” KSÜ. BAP. Proje no: 2015/3-63D., Araştırmacı, Araştırma Projesi, Araştırmacı,,6.7.2016
 • “I-214 (Populus X Euramericana) Melez Kavak Klonundan Fenol Formaldehit ve Üre Formaldehit Tutkalı Kullanılarak Üretilmiş Paralel şerit Kerestelerinin (PŞK) Bazı Fiziksel Ve Mekanik Özellikleri.” KSÜ. BAP. Proje no: 2007/3–17., Araştırmacı, Araştırma Projesi, Araştırmacı,,30.12.2007
 • Yurt Dışı Yayın Teşvik Ödülü,2013
 • Yurt Dışı Yayın Teşvik Ödülü,2012
 • Yurt Dışı Yayın Teşvik Ödülü,2011
 • MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Uzman Öğretmen, Tam Zamanlı, 1.1.1995 - 1.1.2018

ÇALIŞMA ALANLARI

İLETİŞİM

Başa Dön