Mazeret sınavları hakkında

Küresel salgın nedeniyle ikametgahlarına dönen öğrencilerimiz bulundukları yerlerde internet erişimi, bilgisayar temini vb. olanakları sallamakta zorlanma durumları, elektronik sınav anında teknik nedenler başta olmak üzere herhangi bir nedenle yaşanabilecek sorunlar ve pandemiyle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkmanın azaltılması hususları dikkate alınarak, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla elektronik sınav yapılan dersler için;

- Sınav mazeret taleplerinin Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi aracılığıyla alınarak dersi veren ögretim elemanı tarafından değerlendirilmesi ve sınavların yapılaması

- Daha önce 18-22 Mayıs 2020 olarak belirlenen ve ilan edilen arasınav mazeret sınavları tarihlerinin iptal edilerek sınav tarihlerinin öğrencilerin diğer ders ve sınavlarıyla çakışmayacak şekilde uygun bir zamanda yaptırılması ve sınav, tarih, gün, saatinin öğrencilere ilan edilmesine Üniversite Senatomuzca karar verilmiştir. 

Menüyü Kapat